Przebudowa ul. Głębockiej i Berensona- nowa organizacja ruchu

W nadchodzący długi weekend na fragmencie ul. Głębockiej oraz na ul. Berensona układane będę ostatnie warstwy nawierzchni. W pierwszym etapie prac, od czwartku 15 sierpnia od ok. godz. 23.30 do 16.08 do godz. 23.30 zamknięte będą ulice: L. Berensona od skrzyżowania z ul. Kąty Grodziskie do skrzyżowania z ul. Głębocką oraz ul. Głębocka od ul. L. Berensona do ul. Lewandów. Całkowicie zamknięte będą skrzyżowania ul. L. Berensona z ulicami Kąty Grodziskie i Głębocką. Połączenia z ul. L. Berensona nie będzie miała także ul. Zaułek. Utrzymany będzie wyjazd z ul. Lewandów na ul. Głębocką. Na ul. Lewandów oraz na ul. Głębockiej pomiędzy ul. Lewandów a ul. Okrągłą zostaną wprowadzone dwa kierunki ruchu. Na fragmencie od ul. Okrągłej do Tajemnej ruch będzie odbywał się wahadłowo, sterowany przez uprawnione osoby. Jeden kierunek ruchu (w stronę Głębockiej) będzie obowiązywał na ul. Tajemnej. Objazdy zostaną poprowadzone ulicami: Tajemna – Głębocka – Lewandów – Oknicka; Skarbka z Gór – L. Berensona – Ostródzka – Zdziarska – Kąty Grodziskie.

W kolejnym etapie prac, od 16.08 od godz. 23.30 do niedzieli 18 sierpnia zamknięte będą ul. Głębocka na odcinku od ul. L. Berensona do ul. Podłużnej oraz fragment ul. Lewandów do nowo wybudowanej drogi łączącej tę ulicę z ul. L. Berensona. Podobnie jak w poprzednim etapie, na ul. Głębockiej pomiędzy ul. Podłużną a ul. Okrągłą będą dwa kierunki ruchu, a na fragmencie od ul. Okrągłej do Tajemnej ruch będzie odbywał się wahadłowo. Na ul. Tajemnej będzie obowiązywał jeden kierunek ruchu. Objazd zostanie poprowadzony ulicami: Skarbka z Gór i L. Berensona.

W nocy z niedzieli na poniedziałek (18-19 sierpnia), na ulicach: Kąty Grodziskie, L. Berensona, Lewandów oraz Głębockiej na odcinku od ul. L. Berensona do Podłużnej zostanie przywrócony ruch dwukierunkowy. Prace budowlane będą kontynuowane na dalszym odcinku ul. Głębockiej – od ul. Podłużnej nadal będzie obowiązywał jeden kierunek ruchu, w stronę Trasy Toruńskiej. Wyłączona z ruchu zostanie ul. Tajemna.

Przebudowa ul. Głębockiej ma zakończyć się w listopadzie 2019 r.