Zmiany w ruchu na ul. Głębockiej

Budowa ul. Głębockiej nabiera rozpędu. Rozpoczną się tam prace związane z poszerzaniem jezdni oraz budową tymczasowego chodnika. Następnie ruszy budowa m.in kanalizacji deszczowej i przebudowa kolizji z istniejącymi instalacjami podziemnymi. Prace te oznaczają, że połowa jezdni ul. Głębockiej musi być wyłączona z ruchu. Odcinek ul. Głębockiej od ul. Lewandów do ul. Magicznej od piątku 13 kwietnia będzie jednokierunkowy, w stronę Trasy Toruńskiej. Zachowana zostanie możliwość wjazdu w ulice poprzeczne oraz na posesje. Objazd w przeciwnym kierunku prowadzić będzie ulicami: Jesiennych Liści – Skarbka z Gór – L. Berensona. Utrzymanie jednokierunkowego ruchu na ul. Głębockiej przewidziane jest do końca trwania inwestycji, czyli do marca 2019 r.