Przetarg na rozbudowę ul. Głębockiej

Nowa ul. Głębocka coraz bliżej. Do 25 lipca czekamy na oferty firm zainteresowanych realizacją robót budowlanych. Rozbudowa obejmie odcinek ul. Głębockiej od ul. Podwójnej do ul. Berensona oraz odcinki ulic: Berensona, Lewandów i fragment nowej drogi w rejonie ul. Berensona. Łącznie to ok. 2,3 km dróg. Wybrany wykonawca robót będzie miał 16 miesięcy od momentu podpisania umowy na realizację inwestycji (w tym rok na prace budowlane).

Projekt ul. Głębockiej przewiduje, że będzie to droga jednojezdniowa, zapewniająca po jednym pasie ruchu w każdym kierunku, z dodatkowymi pasami w rejonie skrzyżowań. Powstaną też chodniki, drogi rowerowe oraz zatoki autobusowe. Na skrzyżowaniu z ulicami: Podwójną i Kartograficzną, Sieczną, Internetową i Podłużną oraz na skrzyżowaniu ul. Berensona z ul. Kąty Grodziskie powstaną ronda. Ul. Lewandów zostanie połączona z ul. Berensona nową drogą, przebiegającą równolegle do ul. Głębockiej.

Poza robotami drogowymi, wybudowana lub przebudowana zostanie następująca infrastruktura: kanalizacja deszczowa i sanitarna, oświetlenie uliczne, gazociąg, urządzenia wodne oraz sieci: wodociągowa, elektroenergetyczna i telekomunikacyjna.

Równolegle prowadzona będzie inwestycja MPWiK polegająca na budowie sieci kanalizacji ściekowej w pasie drogowym ul. Głębockiej, kanalizacji ściekowej i tłocznej w pasie drogowym ul. Berensona i Kąty Grodziskie oraz przebudowie sieci wodociągowej w ul. Głębockiej i ul. Berensona.