Przywrócenie ruchu dwukierunkowego na odcinku od ul. Siecznej do ul. Magicznej

W najbliższy weekend (27-29 września) na fragmencie ul. Głębockiej zaplanowano układanie nawierzchni. W piątek około godz. 23.30 zamknięty dla ruchu zostanie odcinek od ul. Tajemnej do ul. Magicznej. Możliwy będzie wyłącznie dojazd do posesji. Połączenia z ul. Głębocką nie będą miały ulice: Sieczna, Kartograficzna i Podwójna. Objazd zamkniętego odcinka zostanie poprowadzony ulicami: L. Berensona i Skarbka z Gór. Ruch jednokierunkowy pomiędzy ul. Podłużną a ul. Tajemną (w stronę ul. Tajemnej) oraz na ul. Tajemnej (w stronę ul. Skarbka z Gór) pozostanie bez zmian.

W niedzielę 29 września około godz. 22.00 powróci ruch dwukierunkowy na odcinku od ul. Siecznej do ul. Magicznej. W sierpniu ruch w obydwu kierunkach przywrócony został na ulicach: Kąty Grodziskie, Berensona, Lewandów oraz ul. Głębockiej od ul. Berensona do ul. Podłużnej. Nadal jeden kierunek (w stronę Trasy Toruńskiej) będzie obowiązał od ul. Podłużnej do ul. Siecznej. Objazd w przeciwnym kierunku będzie prowadził ul. Skarbka z Gór.

Przebudowa ulicy Głębockiej ma się zakończyć w listopadzie 2019 r.