Prace na ul. Głębockiej

Trwa rozbudowa ul. Głębockiej na odcinku od ul. Podwójnej do ul. Berensona. Przebudowywana jest także sieć kanalizacyjna i wodociągowa. Pomimo szerokiego zakresu robót ulica jest stale przejezdna- ruch w rejonie odbywa się w jednym kierunku: od ul. Skarbka z Gór, przez ul. Berensona i ul. Głębocką w stronę trasy S8. Możliwe jest też przejście wzdłuż całego, przebudowywanego odcinka drogi. Piesi korzystają już z fragmentów nowych chodników. Wzdłuż drogi stanęło dotychczas 70 ze 103 zaprojektowanych latarni- zostaną one uruchomione w lipcu.

W sierpniu planowane jest przywrócenie ruchu dwukierunkowego na ul. Berensona oraz na ul. Głębockiej od ul. Berensona do ul. Podłużnej. Uruchomione zostanie wówczas nowe rondo na skrzyżowaniu ul. Berensona i ul. Kąty Grodziskie. Cała inwestycja ma być zakończona w listopadzie tego roku. Do tego czasu posadzonych zostanie także 199 drzew- głównie grabów oraz głogów a także ok. 13,5 tysiąca krzewów m.in. tawuły, róży oraz śnieguliczki.

Ul. Głębocka przed rozpoczęciem przebudowy była drogą jednojezdniową z jednostronnym chodnikiem. Dzięki trwającej inwestycji chodniki pojawią się po obydwu stronach drogi, a po stronie wschodniej także droga rowerowa. Jezdnia nadal zapewniać będzie po jednym pasie w każdym kierunku.