Modernizacja wiaduktów drogowych nad ul. Paryską w Warszawie

Modernizacja wiaduktów drogowych nad ul. Paryską w Warszawie

Inwestycja realizowana będzie na terenie dzielnicy Praga Południe i polega na rozbiórce i odbudowie wiaduktu zlokalizowanego nad ul. Paryską, wymianie nawierzchni oraz budowie ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych na odcinku od ul. Bajońskiej do ul. Międzynarodowej.

Aleja Stanów Zjednoczonych stanowi odcinek Trasy Łazienkowskiej. Jest to droga dwujezdniowa, rozdzielona pasem zieleni, z trzema pasami ruchu w każdym kierunku. Z powodu złego stanu technicznego rozebrane, a następnie odbudowane zostaną dwa wiadukty Trasy Łazienkowskiej przebiegające nad ulicami Paryską i Bajońską. Długość każdego z nich, to 210 m. Liczba pasów ruchu na nowych wiaduktach będzie taka jak obecnie, czyli po trzy pasy na każdym.

Możliwość przejazdu Trasą Łazienkowską ma być zachowana przez cały czas prowadzenia robót. W trakcie rozbiórki pierwszego z wiaduktów przejazd będzie możliwy po drugim obiekcie. Następnie ruch zostanie skierowany na nowo wybudowany wiadukt i rozpocznie się rozbiórka pozostałej części drogi.

Konieczność budowy ekranów akustycznych w al. Stanów Zjednoczonych na odcinku od ul. Bajońskiej do ul. Międzynarodowej wynika z decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego. Decyzję poprzedziły badania, które wykazały znaczne przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu drogowego. Aby hałas zredukować wykonana zostanie także nowa, cicha nawierzchnia jezdni. Budowa ekranów akustycznych będzie wymagała korekty przebiegu istniejących chodników i drogi dla rowerów.

W ramach inwestycji posadzone zostaną także 73 drzewa, blisko 15.000 krzewów, byliny, pnącza oraz wysiane będą trawniki

WYKONAWCA

Warbud SA

TERMIN REALIZACJI

12.2022 – 06.2025 r.

KOSZT ROBÓT BUDOWLANYCH

88,7 mln zł

PRZEWIDYWANA CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI

106 483 428,84 zł

Inwestycja uzyskała dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 101 159 257,40  zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

 

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone