Nowy wiadukt Trasy Łazienkowskiej na Saskiej Kępie nabiera kształtu

W lipcu ubiegłego roku rozpoczęła się rozbiórka północnego wiaduktu Trasy Łazienkowskiej nad ul. Bajońską i Paryską. W jego miejscu powstaje już nowy obiekt. Jako pierwsze wykonane zostały pale, na nich ławy fundamentowe, a następnie ruszyła budowa jedenastu dwusłupowych podpór oraz dwóch przyczółków, czyli skrajnych podpór wiaduktu.

Dwusłupowe podpory, które są już gotowe, znalazły się w tych samych miejscach co szerokie, pojedyncze filary starego wiaduktu. Nowy kształt podpór wpłynie na poprawę widoczności i bezpieczeństwa osób poruszających się pod obiektem.

Na podporach trwa wykonywanie płyty wiaduktu, czyli elementu na którym znajdzie się m.in. jezdnia. Do nadania płycie kształtu zgodnego z projektem służą szalunki. Ich montaż wymagał ustawienia bramownic ograniczających przejazd ul. Paryską pojazdom o wysokości powyżej 3,5 m. Jedna bramownica stanęła w tym tygodniu za rondem Volframa (pas w stronę Szczuczyńskiej), druga za Szczuczyńską w stronę ronda.

Szalunki montowane są przy użyciu tymczasowych rusztowań i tworzą formę, w której układane są stalowe pręty zbrojeniowe. Następnie całość zalewana będzie betonem. Tak powstaną kolejne fragmenty płyty każdego z 11 przęseł nowego wiaduktu. Obiekt ma być gotowy w połowie 2024 r. Po przełączeniu na niego ruchu w obydwu kierunkach prace przeniosą się na stronę południową.

Poza budową wiaduktu trwa także wznoszenie ekranów akustycznych wzdłuż al. Stanów Zjednoczonych na odcinku od ul. Bajońskiej do ul. Międzynarodowej. Ekrany, w większości przezroczyste, będą chronić okoliczne tereny przed hałasem drogowym.

Aby przebudować wiadukty Trasy Łazienkowskiej nad ul. Paryską i Bajońską oraz wybudować ekrany trzeba także zmienić przebieg licznych sieci: gazowej, wodociągowej, energetycznej i telekomunikacyjnej, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego. Prace w tym zakresie są już zaawansowane.

O inwestycji

Modernizacja Trasy Łazienkowskiej na Saskiej Kępie oznacza rozbiórkę dwóch starych, znajdujących się w złym stanie technicznym wiaduktów nad ulicami Bajońską i Paryską i zastąpienie ich nowymi obiektami. Jednym z efektów inwestycji będzie lepsze zabezpieczenie mieszkańców przed hałasem, którego źródłem jest ruch drogowy w al. Stanów Zjednoczonych — na odcinku od ulicy Bajońskiej do Międzynarodowej wybudowane zostaną ekrany akustyczne, a na jezdni pojawi się cicha nawierzchnia. Nowe oświetlenie i zmiany w oznakowaniu sprawią, że droga stanie się bezpieczniejsza. Wzdłuż al. Stanów Zjednoczonych posadzonych zostanie ponad 70 nowych drzew, które wraz z drzewami już rosnącymi utworzą obustronne szpalery. Pojawi się także blisko 15 tys. dodatkowych krzewów, liczne byliny, pnącza oraz trawniki.

Generalnym Wykonawcą robót budowlanych jest firma WARBUD. Funkcję Inżyniera kontraktu pełni firma Bico Group Sp. z o.o.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 101 159 257,40 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Przewidywana całkowita wartość prac to 106 483 428,84 zł.

Organizacja ruchu

Od 8 lipca 2023 r. zamknięta dla ruchu indywidualnego jest północna jezdnia al. Stanów Zjednoczonych prowadząca wcześniej w kierunku centrum. Kierowcy jadący w tej relacji zjeżdżają na jezdnię południową za Kanałem Wystawowym. Na stronę północną wracają w rejonie węzła z Wałem Miedzeszyńskim. Na jezdni południowej al. Stanów Zjednoczonych wyznaczone są trzy pasy ruchu – jeden do centrum i dwa w przeciwnym kierunku, z czego jeden przeznaczony jest dla autobusów Warszawskiego Transportu Publicznego, taksówek, pojazdów MTON i motocykli. Czynne są także pasy do skrętu w ulicę Saską w kierunku Gocławia oraz w ulicę Urugwajską. Ul. Międzynarodowa ma nadal połączenie z Trasą Łazienkowską. Takie połączenie stracił natomiast północny odcinek ul. Saskiej — nie ma skrętu z al. Stanów Zjednoczonych w stronę ul. Zwycięzców ani wyjazdu z ul. Saskiej na Trasę Łazienkowską. Podczas przebudowy wiaduktów Trasy Łazienkowskiej nad ulicami Bajońską i Paryską, główną drogą objazdową jest Trasa Siekierkowska.