Kolejny odcinek Trasy Łazienkowskiej zostanie przebudowany

Podpisana została umowa na rozbiórkę i odbudowę wiaduktów Trasy Łazienkowskiej nad ulicami Paryską i Bajońską oraz budowę ekranów akustycznych i wymianę nawierzchni jezdni w al. Stanów Zjednoczonych od ul. Bajońskiej do ul. Międzynarodowej. Prace prowadzone będą na odcinku drogi o długości blisko 1 kilometra. Realizacja inwestycji potrwa 30 miesięcy. Jej koszt to ok. 88,7 ml zł.

Wiadukty Trasy Łazienkowskiej znajdujące się nad ulicami Paryską i Bajońską po prawie pięćdziesięciu latach eksploatacji z powodu złego stanu technicznego wymagają przebudowy. Konieczne jest także lepsze zabezpieczenie okolicznych mieszkańców przed hałasem, którego źródłem jest ruch drogowy w al. Stanów Zjednoczonych, czyli na fragmencie Trasy Łazienkowskiej po praskiej stronie Wisły. Umowę na rozbiórkę i odbudowę wiaduktów Trasy Łazienkowskiej nad ulicami Paryską i Bajońską oraz budowę ekranów akustycznych i wymianę nawierzchni jezdni w al. Stanów Zjednoczonych od ul. Bajońskiej do ul. Międzynarodowej podpisali dzisiaj Dyrektor Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta Łukasz Górecki oraz Prezes Zarządu Warbud SA Nicolas Dépret.

Przejazd Trasą Łazienkowską będzie możliwy przez cały czas prowadzenia robót. W trakcie rozbiórki pierwszego z wiaduktów ruch będzie się odbywał po drugim obiekcie, a następnie zostanie skierowany na nowo wybudowany wiadukt i rozpocznie się rozbiórka pozostałej części drogi. Na nowych wiaduktach, z których każdy będzie mierzył 210 m, zachowana będzie dotychczasowa liczba pasów ruchu- po trzy w każdym kierunku.

W ramach rozpoczynającej się inwestycji na odcinku al. Stanów Zjednoczonych pomiędzy ul. Bajońską a Międzynarodową zostaną wybudowane ekrany akustyczne oraz ułożona będzie nowa, cicha nawierzchnia jezdni. Prace obejmą również przebudowę sieci wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej. Pojawi się nowoczesne oświetlenie uliczne oraz nowy system odwodnienia drogi. Posadzonych zostanie ponad 70 drzew, blisko 15 tys. krzewów, bylin, pnączy oraz wysiane zostaną trawniki.

Roboty w terenie mają ruszyć w przeciągu czterech miesięcy od podpisania umowy. Realizować je będzie firma Warbud SA.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie w kwocie 114 mln zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

 

 

Przebudowa Trasy Łazienkowskiej

Rozbiórka i odbudowa wiaduktów nad ulicami Paryską i Bajońską oraz budowa ekranów akustycznych i wymiana nawierzchni jezdni w al. Stanów Zjednoczonych na odcinku od ul. Bajońskiej do ul. Międzynarodowej to kolejny etap realizowanej w ostatnich latach przebudowy Trasy Łazienkowskiej. Dotychczas wyremontowane zostały most Łazienkowski oraz estakady i wiadukty na węzłach z Wisłostradą, Wałem Miedzeszyńskim oraz na Przyczółku Grochowskim. Do marca 2024 r. potrwa przebudowa dwóch wiaduktów Trasy Łazienkowskiej przy parku Agrykola. Pierwszy z wiaduktów, północny, jest już gotowy i na początku 2023 r. ma przejąć ruch w obydwu kierunkach. Rozpocznie się wówczas rozbiórka wiaduktu południowego.