Przetarg na przebudowę wiaduktów Trasy Łazienkowskiej nad ul. Paryską

Ogłosiliśmy przetarg na rozbiórkę i odbudowę wiaduktów Trasy Łazienkowskiej nad ul. Paryską. Prace obejmą także budowę ekranów akustycznych i wymianę nawierzchni jezdni w al. Stanów Zjednoczonych na odcinku od ul. Bajońskiej do ul. Międzynarodowej. Inwestycja ma być zrealizowana w przeciągu 30 miesięcy od podpisania umowy z wybranym wykonawcą. Termin składania ofert w przetargu mija 7 czerwca.

Aleja Stanów Zjednoczonych stanowi odcinek Trasy Łazienkowskiej. Jest to droga dwujezdniowa, rozdzielona pasem zieleni, z trzema pasami ruchu w każdym kierunku. Z powodu złego stanu technicznego rozebrane, a następnie odbudowane zostaną dwa wiadukty Trasy Łazienkowskiej przebiegające nad ul. Paryską. Długość każdego z nich, to 210 m. Liczba pasów ruchu na nowych wiaduktach będzie taka jak obecnie, czyli po trzy pasy na każdym.

Możliwość przejazdu Trasą Łazienkowską ma być zachowana przez cały czas prowadzenia robót. W trakcie rozbiórki pierwszego z wiaduktów przejazd będzie możliwy po drugim obiekcie. Następnie ruch zostanie skierowany na nowo wybudowany wiadukt i rozpocznie się rozbiórka pozostałej części drogi.

Konieczność budowy ekranów akustycznych w al. Stanów Zjednoczonych na odcinku od ul. Bajońskiej do ul. Międzynarodowej wynika z decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego. Decyzję poprzedziły badania, które wykazały znaczne przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu drogowego. Aby hałas zredukować wykonana zostanie także nowa, cicha nawierzchnia jezdni. Budowa ekranów akustycznych będzie wymagała korekty przebiegu istniejących chodników i drogi dla rowerów.

W ramach inwestycji posadzone zostaną także 73 drzewa, blisko 15.000 krzewów, byliny, pnącza oraz wysiane będą trawniki.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie w kwocie 114 mln zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych