Ruszają prace związane z modernizacją kolejnego odcinka Trasy Łazienkowskiej

W środę 12 kwietnia rozpoczną się pierwsze prace budowlane poprzedzające modernizację wiaduktów Trasy Łazienkowskiej nad ulicami Bajońską i Paryską. W pasie dzielącym jezdnie al. Stanów Zjednoczonych budowane będą przewiązki, czyli przejazdy z jednej jezdni na drugą, oraz tymczasowe przystanki autobusowe. Prace zakończą się w pierwszej połowie maja. W tym czasie powstanie też dodatkowy pas, który ułatwi kierowcom zjeżdżającym z Trasy Siekierkowskiej - jednej z dróg objazdowych w trakcie przebudowy wiaduktów - włączanie się do ruchu w ul. Wał Miedzeszyński w stronę centrum.

Rozpoczynająca się modernizacja kolejnego odcinka Trasy Łazienkowskiej oznacza budowę dwóch nowych, spełniających wysokie standardy techniczne wiaduktów drogowych nad ul. Bajońską i Paryską. Realizacja inwestycji pozwoli także ograniczyć hałas drogowy w rejonie al. Stanów Zjednoczonych. W tym celu na odcinku od ul. Bajońskiej do ul. Międzynarodowej powstaną ekrany akustyczne oraz wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni. Dzięki nowemu oświetleniu i zmianom w oznakowaniu poprawi się bezpieczeństwo użytkowników drogi. Efektem inwestycji będzie także większa ilość zieleni wzdłuż al. Stanów Zjednoczonych. Dosadzonych zostanie tam ponad 70 drzew, które wraz z drzewami już rosnącymi utworzą obustronne szpalery. Pojawi się blisko 15 tys. dodatkowych krzewów, liczne byliny, pnącza oraz trawniki.

O jeden pas mniej na jezdniach al. Stanów Zjednoczonych

 

Zamknięcie pierwszego z modernizowanych wiaduktów Trasy Łazienkowskiej nad ul. Bajońską i Paryską – północnego – ma nastąpić w ciągu kilku tygodni i zostanie poprzedzone wprowadzeniem dwukierunkowego ruchu dla pojazdów indywidualnych na południowej jezdni al. Stanów Zjednoczonych od rejonu Kanału Wystawowego do rejonu wiaduktów Trasy Łazienkowskiej nad Wałem Miedzeszyńskim. Autobusy nie zmienią swoich tras i w trakcie modernizacji pierwszego z wiaduktów - z wyłączeniem okresu niezbędnego na wymianę nawierzchni - będą nadal jeździły w kierunku centrum jezdnią północną aż do przystanku Saska. Następnie zjadą na stronę południową i znajdujący się tam wiadukt. Miejsca, w których pojazdy indywidualne oraz autobusy będą przejeżdżały przez pas dzielący jezdnie al. Stanów Zjednoczonych to przewiązki, których budowa ruszy 12 kwietnia i zakończy się w pierwszej połowie maja.

Przewiązki powstaną w czterech lokalizacjach: w rejonie Kanału Wystawowego, ul. Międzynarodowej, ul. Saskiej i w rejonie wiaduktów Trasy Łazienkowskiej nad ul. Wał Miedzeszyński. W tym czasie wybudowane będą też dwa tymczasowe przystanki autobusowe. Prace związane z budową przewiązek i przystanków wymagają zamykania fragmentów lewych pasów ruchu na obydwu jezdniach al. Stanów Zjednoczonych - od rejonu Kanału Wystawowego do wiaduktów nad Wałem Miedzeszyńskim.

Wyłączenia rozpoczną się w środę 12 kwietnia, będą wprowadzane sukcesywnie wraz z postępem robót i zakończą się w pierwszej połowie maja. Na każdej jezdni w rejonie prowadzonych prac dostępny będzie jeden pas dla ruchu ogólnego i buspas.

#ZamieńŁazienkowskąnaSiekierkowską

W trakcie modernizacji wiaduktów Trasy Łazienkowskiej nad ul. Bajońską i Paryską główną drogą objazdową będzie Trasa Siekierkowska. Aby ułatwić kierowcom zjeżdżającym z trasy włączanie się do ruchu na ul. Wał Miedzeszyński, wzdłuż jezdni Wału Miedzeszyńskiego w stronę centrum powstanie dodatkowy pas. Jego budowa wymaga czasowego zamykania jednego pasa jezdni Wału Miedzeszyńskiego w stronę centrum w rejonie zjazdu z Trasy Siekierkowskiej. Wyłączenia będą wprowadzane poza godzinami szczytów komunikacyjnych i zaczną się po 24 kwietnia.

Potrzeba modernizacji

Wiadukty nad ul. Paryską i Bajońską powstały jako część Trasy Łazienkowskiej i są użytkowane od 1974 r. Z powodu złego stanu technicznego wymagają przebudowy. Prace obejmą również przebudowę sieci wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej. Pojawi się nowoczesne oświetlenie uliczne oraz nowy system odwodnienia drogi. Na odcinku al. Stanów Zjednoczonych od ul. Bajońskiej do ul. Międzynarodowej wybudowane zostaną ekrany akustyczne a nawierzchnia jezdni zostanie wymieniona na cichą.

Generalnym Wykonawcą robót budowlanych jest firma WARBUD. Ich koszt to ok. 88,7 mln zł. Umowa z wykonawcą zawarta została 13 grudnia 2022 r. i przewiduje realizację inwestycji w ciągu 30 miesięcy, z czego pierwsze cztery miesiące to czas przygotowania do rozpoczęcia robót budowlanych. Modernizacja wiaduktów nad ul. Paryską i Bajońską jest kolejnym etapem przebudowy Trasy Łazienkowskiej. Dotychczas wyremontowany został most Łazienkowski, estakady na węzłach z Wisłostradą i Wałem Miedzeszyńskim oraz wiadukt na Przyczółku Grochowskim. Do marca 2024 r. potrwa przebudowa dwóch wiaduktów Trasy Łazienkowskiej przy parku Agrykola.

Przewidywana całkowita wartość inwestycji to 106 483 428,84 zł. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 101 159 257,40 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.