Rozstrzygnięcie przetargu na budowę ekranów w al. Stanów Zjednoczonych i przebudowę pl. Narutowicza

Rozstrzygnięte zostały dwa przetargi na opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych dla realizacji zadań:

1. Budowa ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych wraz z modernizacją wiaduktu nad ul. Paryską – cena 953.250, 00 zł, czas na realizację zadania 16 miesięcy od dnia podpisania umowy,

2. Przebudowa pl. Narutowicza - cena 1 162 3550,00 zł., czas na realizację zadania 15 miesięcy od dnia podpisania umowy.

W obydwu przypadkach najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH. Przy wyborze wykonawcy pod uwagę brane były dwa kryteria: cena (60%) oraz doświadczenie projektanta w branży drogowej (40%).