Otwarcie ofert na budowę ekranów w al. Stanów Zjednoczonych, modernizację wiaduktu nad Paryską i przebudowę pl. Narutowicza

Otworzyliśmy oferty w przetargu na projekt budowy ekranów akustycznych w al. Stanów Zjednoczonych i modernizację wiaduktu nad ul. Paryską. Wpłynęła jedna oferta z ceną 950 tys. zł. Dokumentacja ma być gotowa w ciągu 16 miesięcy od dnia podpisania umowy

Obowiązek budowy ekranów wynika z decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego. Przeprowadzone badania wykazały znaczne przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu, spowodowanego eksploatacją drogi. W celu jego obniżenia, autorzy ekspertyzy zalecają zmniejszenie dopuszczalnej prędkości na badanym odcinku al. Stanów Zjednoczonych do 50 km/h, wymianę nawierzchni na tzw. cichą, budowę ekranów, a także podwyższenie istniejących.

Dwie oferty (na 1,2 mln oraz 1,5 mln zł) wpłynęły w kolejnym postępowaniu - na przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy pl. Narutowicza. Zwycięzca przetargu będzie miał na wykonanie zadania 15 miesięcy od dnia podpisania umowy.