Jezdnie al. Stanów Zjednoczonych będą jak nowe

Po praskiej stronie Trasy Łazienkowskiej trwa przebudowa wiaduktów znajdujących się nad ulicami Paryską i Bajońską. Pierwszy z nich, północny, został rozebrany i powstał już nowy obiekt. Gotowe są jego podpory i płyta pomostu, na której w przyszłym tygodniu rozpocznie się układanie asfaltu twardolanego. Na wiadukcie montowane są również elementy wyposażenia, m.in. ekrany akustyczne i oświetlenie drogowe oraz trwają roboty wykończeniowe. Wiadukt ma być gotowy w wakacje.

Prace prowadzone są także na dalszym odcinku al. Stanów Zjednoczonych – do ul. Międzynarodowej. Ich celem jest wykonanie zabezpieczeń przed nadmiernym hałasem drogowym w formie obustronnych ekranów akustycznych oraz nowej, tzw. cichej nawierzchni. W trakcie prac okazało się, że głębiej położone warstwy obydwu jezdni al. Stanów Zjednoczonych są w złym stanie i konieczna jest ich wymiana. W związku z tym powstaje projekt zamienny, który przewiduje wykonanie na nowo całej konstrukcji jezdni. Dzięki temu nie będzie konieczności ponownego zamykania i przebudowy jezdni al. Stanów Zjednoczonych w bliskiej przyszłości. Takie rozwiązanie zapewni również większą trwałość i odporność na odkształcenia tzw. cichej nawierzchni, która znajdzie się na jezdniach.

Nowy zakres robót oznacza, że jezdnia północna al. Stanów Zjednoczonych będzie dłużej wyłączona z ruchu (również autobusowego) niż było to początkowo planowane. Górne warstwy nawierzchni, przeznaczone do wymiany na tzw. cichą nawierzchnię, mają grubość ok. 15 cm. Wymiana całej konstrukcji jezdni wymaga prowadzenia prac na głębokości do ok. 1 m.

Zgodnie ze zmienionym projektem, w pierwszej kolejności wykonane zostaną:

• dojazd do nowego wiaduktu od strony mostu Łazienkowskiego,

• fragment jezdni północnej między wiaduktem a ul. Saską, czyli na odcinku gdzie znajdzie się dwukierunkowy przejazd między północną a południową stroną drogi.

Realizacja tych prac umożliwi otwarcie nowego wiaduktu i rozpoczęcie przebudowy wiaduktu południowego. Dalszy odcinek jezdni północnej – do skrzyżowania z ul. Międzynarodową – byłby otwierany w późniejszym terminie.