Betonowanie północnego wiaduktu Trasy Łazienkowskiej na Saskiej Kępie

Po rozebraniu północnego wiaduktu Trasy Łazienkowskiej nad ul. Bajońską i Paryską rozpoczęto budowę nowego obiektu. Dotychczas wykonano pale, następnie ławy fundamentowe, podpory oraz przyczółki. Na nowych podporach powstaje płyta wiaduktu, na której w przyszłości pojawi się jezdnia, a wzdłuż niej ekrany akustyczne. Trwa zbrojenie i betonowanie płyty. Stalowe pręty zbrojeniowe zalewane są mieszanką betonową przywożoną na plac budowy betonomieszarkami zwanymi gruszkami. Betonowanie odbywa się odcinkami – pierwszy wykonano dwa tygodnie temu, kolejny w środę 14 lutego. W tym celu dostarczono około 280 m3 betonu 35 betonomieszarkami. Na wykonanie 37 m.b. wiaduktu wykorzystano dotychczas 555 m3 betonu. W sumie na całą płytę o długości 210 m potrzeba będzie 1650 m3 betonu oraz 540 ton stali. Betonowanie całej płyty wiaduktu powinno zakończyć się w kwietniu bieżącego roku.

Równocześnie prowadzone są pracy przy ekranach akustycznych, które pojawią się wzdłuż al. Stanów Zjednoczonych na odcinku od ul. Bajońskiej do ul. Międzynarodowej. Przebudowywane są również sieci: gazowa, wodociągowa, energetyczna i telekomunikacyjna, kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie drogowe