Czterech chętnych do przebudowy kolejnego odcinka Trasy Łazienkowskiej

Cztery oferty wpłynęły w przetargu na rozbiórkę i odbudowę wiaduktów Trasy Łazienkowskiej nad ul. Paryską oraz budowę ekranów akustycznych i wymianę nawierzchni jezdni w al. Stanów Zjednoczonych na odcinku od ul. Bajońskiej do ul. Międzynarodowej. Najniższą cenę w wysokości 88 736 124,14 zł zaoferowała firma WARBUD S.A. Kolejne oferty należą do firm BUDIMEX S.A. - 94 210 239,20 zł, STRABAG Sp. z o.o. - 95.508.270,00 zł oraz konsorcjum firm: Polimex Infrastruktura Sp. z o.o. LIDER i Polimex Mostostal S.A. PARTNER - 94 260 718,75 zł. Inwestycja ma być zrealizowana w przeciągu 30 miesięcy od dnia podpisania umowy z wybranym wykonawcą.

Z powodu złego stanu technicznego dwa wiadukty Trasy Łazienkowskiej w al. Stanów Zjednoczonych znajdujące się nad ul. Paryską wymagają rozbiórki i odbudowy. Wiadukty powstały wraz z pozostałą częścią Trasy Łazienkowskiej i zostały udostępnione do ruchu w 1974 r. Długość każdego z nich to 210 m.

Na nowych obiektach ma być zachowana dotychczasowa liczba pasów ruchu, czyli po trzy w każdym kierunku. Przejazd Trasą Łazienkowską będzie możliwy przez cały czas prowadzenia robót czyli tak, jak ma to miejsce podczas trwającej przebudowy wiaduktów Trasy Łazienkowskiej przy parku Agrykola. W trakcie rozbiórki pierwszego z wiaduktów przejazd będzie możliwy po drugim obiekcie. Następnie ruch zostanie skierowany na nowo wybudowany wiadukt i rozpocznie się rozbiórka pozostałej części drogi.

W ramach inwestycji na odcinku al. Stanów Zjednoczonych pomiędzy ul. Bajońską a Międzynarodową zostaną wybudowane ekrany akustyczne. Przeprowadzone badania wykazały tam znaczne przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu drogowego. Aby hałas zredukować ułożona zostanie także nowa, cicha nawierzchnia jezdni.

Zakres planowanych prac obejmuje również posadzenie 73 drzew, blisko 15 tys. krzewów, bylin, pnączy oraz wysianie trawników.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie w kwocie 114 mln zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.