Rozbudowa ul. Białołęckiej

Rozbudowa ul. Białołęckiej

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dzielnicy Białołęka i polega na rozbudowie ul. Białołęckiej na odcinku o długości ok. 4 km od ul. Kopijników do ul. Ketlinga. Przyjęte założenia projektowe zakładają powstanie drogi kategorii Z (zbiorcza) z jedną jezdnią zapewniającą po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Projektowane są także obustronne chodniki oraz rozwiązania dla ruchu rowerowego. Przebudowane mają być wszystkie skrzyżowania znajdujące się na projektowanym odcinku, wybudowane oświetlenie i odwodnienie drogi.

Zakres prac do wykonania w ramach realizacji inwestycji:

 • rozbiórka istniejącej nawierzchni jezdni, zatok autobusowych, parkingów i chodników,
 • ułożenie nowo projektowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni
 • przebudowa skrzyżowania ulic Kopijników, Artyleryjskiej, Łabiszyńskiej z nowo projektowanym przebiegiem ul. Białołęckiej poprzez budowę skrzyżowania skanalizowanego z sygnalizacją świetlną,
 • przebudowa skrzyżowania ul. Białołęckiej z ul. Kopijników poprzez budowę małego ronda,
 • przebudowa skrzyżowania ul. Białołęckiej z ul. Daniszewską poprzez budowę skrzyżowania skanalizowanego z sygnalizacją świetlną, przebudowa skrzyżowań z ulicami Zasieki, Stębarską, Gryfitów, Toporczyków, Włodkowica, Danusi, Przykoszarową, Przydrożną, Juranda ze Spychowa, Przyjazną, Zbożową, Dobka z Oleśnicy, Mariana Hemara, Warzelniczą, Brzeziny, Małego Rycerza, Ketlinga oraz skrzyżowania ze starym przebiegiem ul. Białołęckiej,
 • przebudowa skrzyżowania przy moście nad Kanałem Żerańskim poprzez budowę małego ronda,
 • budowa placu do zawracania na ul. Kuszników,
 • budowa pętli autobusowej przy skrzyżowaniu z ul. Mariana Hemara,
 • przebudowa skrzyżowania z istniejącą pętlą autobusową zlokalizowaną na północ od skrzyżowania z ul. Ketlinga,
 • budowa chodnika o szerokości 2 m odsuniętego od jezdni lub bezpośrednio do niej przylegającego,
 • budowa ścieżki rowerowej dwukierunkowej o szerokości 2,50 m odsuniętej od jezdni oraz bezpośrednio do niej przylegającej na odcinku zlokalizowanym wzdłuż mostu nad Kanałem Bródnowskim,
 • budowa stacji roweru miejskiego Veturilo,
 • budowa parkingów rowerowych przy przystankach autobusowych oraz Centrum Handlowym Białołęcka,
 • budowa i przebudowa przejść dla pieszych,
 • budowa przejazdów rowerowych,
 • budowa i przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych,
 • przebudowa istniejących przystanków poprzez budowę przystanków autobusowych bez zatok (przelotowych) oraz budowa nowych przystanków autobusowych bez zatok,
 • przebudowa zatoki autobusowej na ul. Juranda ze Spychowa w kierunku ul. Białołęckiej,
 • budowa dwóch przejść dla płazów wraz z płotkami naprowadzającymi,
 • budowa systemu odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej,
 • budowa i przebudowa sieci oświetlenia drogowego, budowa przyłączy do zasilenia infrastruktury związanej z drogą,
 • przełożenie istniejącej sieci infrastruktury towarzyszącej (sieć gazowa, wodociągowa, energetyczna i telekomunikacyjna),
 • która wystąpi w kolizji z przebudowywanymi odcinkami jezdni,
 • zabezpieczanie jej rurami osłonowymi,
 • zmiana oznakowania pionowego i poziomego dla podniesienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w dostosowaniu do wprowadzonych zmian geometrii drogi,
 • wprowadzenie urządzeń zabezpieczających ruch drogowy i pieszy,
 • zniesienie barier architektonicznych poprzez zaprojektowanie pasów ostrzegawczych z żółtych płyt groszkowych przy zatokach autobusowych i przejściach dla pieszych,
 • wycinka drzew kolidujących z rozbudowywanym układem drogowym i sieciami infrastruktury technicznej,
 • rozbiórka obiektów budowlanych: jednego budynku mieszkalnego oraz częściowa rozbiórka szklarni, dwóch wiat ogrodowych,
 • wykonanie nasadzeń drzew i krzewów.

Inwestycja jest częścią zadania o nazwie „Poprawa układu drogowego w dzielnicy Białołęka”. Wieloletnia Prognoza Finansowa m.st. Warszawy przewiduje środki dla zadania do roku 2024. Zakres prowadzonych prac dotyczy obecnie opracowania dokumentacji projektowej.