Rozbudowa ul. Białołęckiej

Rozbudowa ul. Białołęckiej

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dzielnicy Białołęka i polega na rozbudowie ul. Białołęckiej na odcinku o długości ok. 4 km od ul. Kopijników do ul. Ketlinga. Przyjęte założenia projektowe zakładają powstanie drogi kategorii Z (zbiorcza) z jedną jezdnią zapewniającą po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Projektowane są także obustronne chodniki oraz rozwiązania dla ruchu rowerowego. Przebudowane mają być wszystkie skrzyżowania znajdujące się na projektowanym odcinku, wybudowane oświetlenie i odwodnienie drogi. Zakres prac do wykonania w ramach realizacji inwestycji:

 • całkowita rozbiórka istniejącej nawierzchni jezdni, rozbiórkę istniejących zatok autobusowych, zatok postojowych i chodników,
 • ułożenie nowoprojektowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni odpowiadającej wymaganej nośności jak dla KR4 (ul. Białołęcka, ul. Kopijników, fragment wlotu ul. Łabiszyńskiej i Cieślewskich), KR3 (wlot ul. M. Hemra) oraz dla KR2 (pozostałe ulice podporządkowane na skrzyżowaniach z ul. Białołęcką),
 • przebudowa skrzyżowania ulic Kopijników, Artyleryjskiej, Łabiszyńskiej z nowo projektowanym przebiegiem ul. Białołęckiej na skrzyżowanie skanalizowane z sygnalizacją świetlną, 
 • przebudowa skrzyżowania ul. Białołęckiej z ul. Kopijników na rondo,
 • przebudowa skrzyżowania ul. Białołęckiej z ul. Daniszewską na skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną,
 • przebudowa skrzyżowań z ulicami Stębarską, Gryfitów, Toporczyków, Włodkowica, Danusi, Przykoszarową, Przydrożną, Juranda ze Spychowa, Przyjazną, Zbożową, Dobka z Oleśnicy, Mariana Hemara, Warzelniczą, Brzeziny, Małego Rycerza, Ketlinga oraz skrzyżowania ze starym przebiegiem ul. Białołęckiej,
 • przebudowa skrzyżowania przy moście nad Kanałem Żerańskim na rondo,
 • wykonanie placu do zawracania na końcu odcinka ul. Kuszników,
 • budowa pętli autobusowej przy skrzyżowaniu z ul. Mariana Hemara,
 • budowa chodników o szerokości 2,00 m odsuniętych od jezdni opaską 0,65m lub odseparowanych od jezdni pasem zieleni, minimalna szerokość pasa zieleni wynosi 1,0 m,
 • budowa ścieżki rowerowej dwukierunkowej o szerokości 2,50 m
 • budowa parkingów rowerowych przy przystankach autobusowych oraz przy Centrum Handlowym Białołęcka,
 • budowa i przebudowa przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych,
 • budowa i przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych,
 • przebudowa istniejących przystanków poprzez budowę przystanków autobusowych bez zatok (przelotowych) oraz budowa nowych przystanków autobusowych bez zatok,
 • przebudowa fragmentu zatoki autobusowej na ul. Juranda ze Spychowa w kierunku ul. Białołęckiej,
 • budowa dwóch przejść dla płazów wraz z płotkami naprowadzającymi,
 • budowa systemu odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej,
 • budowa i przebudowa sieci oświetlenia drogowego,
 • budowa przyłączy do zasilenia infrastruktury związanej z drogą,
 • przełożenie istniejącej sieci infrastruktury towarzyszącej (sieć gazowa, wodociągowa, energetyczna i telekomunikacyjna), która wystąpi w kolizji z przebudowywanymi odcinkami jezdni, zabezpieczanie jej rurami osłonowymi,
 • zmiana oznakowania pionowego i poziomego dla podniesienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w dostosowaniu do wprowadzonych zmian geometrii drogi,
 • wprowadzenie urządzeń zabezpieczających ruch drogowy i pieszy, zniesienie barier architektonicznych poprzez zaprojektowanie pasów ostrzegawczych z żółtych płyt groszkowych na przystankach autobusowych i przejściach dla pieszych, 
 • rozbiórka obiektów budowlanych: jednego budynku mieszkalnego, pomieszczenia gospodarczego, rozbiórka dwóch altan, częściowa rozbiórka szklarni,
 • wykonanie nasadzeń drzew i krzewów.

Inwestycja jest częścią zadania o nazwie „Poprawa układu drogowego w dzielnicy Białołęka”. Wieloletnia Prognoza Finansowa m.st. Warszawy przewiduje środki dla zadania do 2025 r. Zakres prowadzonych prac dotyczy obecnie opracowania dokumentacji projektowej.