Jerozolimskie, Łopuszańska - budowa trzypoziomowego węzła

Jerozolimskie, Łopuszańska - budowa trzypoziomowego węzła

Inwestycja zlokalizowana była na terenie dzielnicy Włochy i polegała na budowie węzła Al. Jerozolimskich z ul. Łopuszańską wraz z przebudową ulicy Krańcowej. Był to kolejny etap modernizacji Al. Jerozolimskich. 

W wyniku realizacji inwestycji powstał trzypoziomowy węzeł drogowy. Długość przebudowanego odcinka Alej Jerozolimskich wyniosła 656 m, w tym w wykopie (w konstrukcji wanny żelbetowej) 226 m. Dwie jezdnie główne (w ciągu Alej Jerozolimskich) mają po trzy pasy ruchu. Na skrzyżowaniu Alej Jerozolimskich, Łopuszańskiej i Kleszczowej w poziomie terenu powstało rondo, a nad nim dwie estakady o długości 225 i 206 m. Jedna z estakad prowadzi z Łopuszańskiej w lewo w Aleje Jerozolimskie, a druga z Alej Jerozolimskich z kierunku od Pruszkowa w prawo, w ulicę Łopuszańską. Wybudowane zostały także chodniki i ścieżki rowerowe o łącznej długości 3 km. Ustawiono również ekrany akustyczne o wysokości od 4 do 6 m.

W ramach inwestycji na odcinku 356 m przebudowana została też ulica Krańcowa – powstały miejsca parkingowe i dodatkowe pasy do skrętu w lewo na skrzyżowaniu. Po wschodniej stronie ulicy Łopuszańskiej wybudowana została jezdnia zbiorcza, łącząca ulicę Światową z ulicą Jutrzenki.

 

WYKONAWCA

STRABAG

LATA REALIZACJI

2009-2011

UDOSTĘPNIENIE DO RUCHU

12.2011

KOSZT ROBÓT BUDOWLANYCH

160 mln zł

 

Projekt: Modernizacja Al. Jerozolimskich – budowa węzła Łopuszańska – Kleszczowa jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone

Wizualizacja węzła

Modernizacja Al. Jerozolimskich