Al. Jerozolimskie z Inżynierem Kontraktu

Rozpoczął się przetarg na Inżyniera Kontraktu, czyli firmę którą będzie nadzorowała poprawność wykonania prac przy budowie trzypoziomowego węzła Al. Jerozolimskich z ul. Łopuszańską. Oprócz nadzoru nad robotami drogowymi, Inżynier Kontraktu będzie czuwał nad właściwą realizacją:

·        budowy kanalizacji deszczowej i sanitarnej,

·        przebudowy sieci wodociągowych i gazowych,

·        przebudowy przyłączy,

·        przebudowy kolizji energetycznych i teletechnicznych,

·        budowy nowego oświetlenia,

·        budowy ekranów akustycznych

Termin składania ofert mija 11 maja 2009 r.

Powołanie Inżyniera Kontraktu związane jest z przepisami regulującymi zasady realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych.