Dookoła placu budowy w Al. Jerozolimskich

Budowa trzypoziomowego węzła na skrzyżowaniu Alej Jerozolimskich z ulicą Łopuszańską wchodzi w nowy etap – wkrótce rozpocznie się budowa betonowej „wanny” w której znajdą się jezdnie Alej Jerozolimskich oraz stawianie kolejnych podpór pod estakady. Roboty te wymagają wprowadzenia nowej organizacji ruchu. Kierowcy ominą teren budowy poruszając się po nowopowstałym rondzie.

Wprowadzenie zmian w organizacji ruchu zaplanowano na noc z 18 na 19 czerwca. Z ruchu wyłączony zostanie środek skrzyżowania oraz wschodnia (prowadząca do centrum) jezdnia Alej Jerozolimskich. Kierowcy jadący z kierunku Pruszkowa zostaną skierowani na nowowybudowaną jezdnię. Ci, którzy chcą pojechać w stronę Al. Krakowskiej będą musieli skręcić w tymczasową jezdnię prowadzącą do ulicy Łopuszańskiej; natomiast kierujący się w stronę ul. Kleszczowej przejadą tymczasową zawrotką na drugą jezdnię Alej Jerozolimskich (w kierunku Pruszkowa) i z niej dopiero skręcą w ul. Kleszczową.

Kierowcy jadący z kierunku centrum będą się poruszali dotychczasową, zachodnią jezdnią Alej Jerozolimskich. Z niej będą mogli bezpośrednio skręcić w ulicę Kleszczową; natomiast kierujący się do Al. Krakowskiej będą musieli pojechać tymczasową zawrotką na drugą jezdnię Alej Jerozolimskich (w kierunku centrum) i z niej tymczasową jezdnią dojadą do ulicy Łopuszańskiej. Jednie przeznaczone do ruchu będą miały od dwóch do czterech pasów ruchu. To nietypowe rondo będzie funkcjonowało do wiosny 2011 roku.

 

 

 

 

 

Co do tej pory

 

Od rozpoczęcia budowy węzła Alej Jerozolimskich z ulicą Łopuszańską minął właśnie rok. Rejon skrzyżowania przeobraził się w plac intensywnie prowadzonych robót. Przy realizacji inwestycji pracuje w miesiącu średnio 200 osób.

Najbardziej zauważalne są prace przy powstającej estakadzie, która prowadzić będzie z Alej Jerozolimskich od strony Pruszkowa w ulicę Łopuszańską. Część podpór jest już gotowa i na fragmencie estakady wykonano zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego. Dzięki wprowadzanym zmianom w organizacji ruchu rozpoczną się wkrótce prace przy palowaniu pod drugą z estakad - jej podpory przewidziano bowiem w miejscu dotychczas funkcjonującej jezdni ulicy Łopuszańskiej.

Trwające prace to również przebudowa ulicy Krańcowej, budowa dróg tymczasowych i technologicznych, przebudowa mediów podziemnych – w tym sieci teletechnicznych, energetycznych, sieci gazowej i wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Rozpoczęło się także wykonywanie ścian szczelinowych zabezpieczających wykop, którym w przyszłości przebiegną jezdnie Alej Jerozolimskich.

Wysokość budowanego węzła to ponad 15 metrów – tyle zgodnie z projektem dzieli estakady od najniżej położonego elementu węzła, czyli jezdni Alej Jerozolimskich. Konieczność przeprowadzenia licznych robót zlokalizowanych do kilkunastu metrów pod poziomem gruntu oznacza, że przez najbliższe miesiące większość prac nie będzie widoczna dla osób poruszających  się w rejonie inwestycji.

 

Kto buduje, co zbuduje

 

Budowę węzła na zlecenie Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych realizuje firma STRABAG. Umowa została podpisana w maju 2009 roku na kwotę ok. 160 milionów złotych i przewiduje zakończenie prac w przeciągu 24 miesięcy.  Oznacza to, że skrzyżowanie Alej Jerozolimskich z ulicą Łopuszańską już w przyszłym roku będzie bezkolizyjne.

Powstający węzeł będzie miał trzy poziomy. Długość przebudowywanego odcinka Alej Jerozolimskich wynosi 656 m, w tym w wykopie ( w konstrukcji wanny żelbetowej) 226 m.  Dwie jezdnie główne (w ciągu Alej Jerozolimskich) będą miały po trzy pasy ruchu. Na skrzyżowaniu Alej Jerozolimskich, Łopuszańskiej i Kleszczowej w poziomie terenu powstanie rondo, a nad nim dwie estakady o długości 225 i 206 m. Jedna będzie prowadziła z Łopuszańskiej w lewo w Aleje Jerozolimskie, a druga z Alej Jerozolimskich z kierunku Pruszkowa w prawo w ulicę Łopuszańską. Wybudowane zostaną chodniki i ścieżki rowerowe o łącznej długości 3 km, ustawione ekrany akustyczne o wysokości od 4 do 6 m. Na odcinku 356 m przebudowana zostanie też ulica Krańcowa – powstaną miejsca parkingowe i dodatkowe pasy do skrętu w lewo na skrzyżowaniu. Po wschodniej stronie ulicy Łopuszańskiej wybudowana będzie jezdnia zbiorcza, łącząca ulicę Światową z ulicą Jutrzenki.

Przebudowane Aleje Jerozolimskie mają być w przyszłości nową trasą wyjazdową z Warszawy w kierunku Krakowa i Katowic. W pobliżu skrzyżowania z ulicą Łopuszańską Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje rozpocząć budowę trasy Salomea-Wolica, czyli właśnie nowego wyjazdu z miasta. Droga rozpocznie się w węźle Salomea, położonym w  Alejach Jerozolimskich ok. 600 m od ul. Łopuszańskiej i dalej pobiegnie w kierunku Wolicy, gdzie podzieli się na dwie trasy – S7 do Krakowa i S8 do Katowic. Na początku czerwca GDDKiA otworzyła oferty w przetargu na budowę drogi ekspresowej Salomea-Wolica od granicy miasta (rejon węzła „Opacz") do węzła „Łopuszańska" oraz węzła „Salomea" (skrzyżowanie drogi Salomea - Wolica z Al. Jerozolimskimi i ul. Nowo-Lazurową). Planowany termin realizacji budowy drogi na długości ok. 1,95 km to 11.2010r - 08.2012r. (z zapewnieniem przejezdności na 31 maja 2012r.).

 

To kolejny etap

 

Modernizacja Alej Jerozolimskich postępuje od kilku lat. Wiosną 2008 r. oddano do użytku rondo i estakady przy ul. Popularnej (koszt ok. 64 mln zł), w październiku 2006 r. przy ul. Mszczonowskiej (koszt ok. 46 mln zł). Jeszcze wcześniej przebudowane zostało rondo Zesłańców Syberyjskich. Powstał też nowy wiadukt nad koleją.

Modernizację Alej Jerozolimskich współfinansuje Unia Europejska. Wniosek o dofinansowanie budowy węzła Aleje Jerozolimskie - Łopuszańska został złożony w lutym 2009 r.