Inżynier Kontraktu dla Al. Jerozolimskich - oferty w przetargu otwarte

W przetargu na Inżyniera Kontraktu, który będzie nadzorował prace przy budowie węzła Al. Jerozolimskich z ul. Łopuszańską, najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum, którego liderem jest EGIS POLAND Sp. z o.o., a partnerem EGIS ROUTER-SCETAUROUTE S.A. oddział w Polsce. Konsorcjum zaproponowało za swoje usługi cenę 2.269.454,98 zł. W sumie wpłynęło 10 ofert.

Zadaniem firmy pełniącej funkcję Inżyniera Kontraktu będzie kontrolowanie poprawności wykonania prac przy budowie trzypoziomowego węzła Al. Jerozolimskich z ul. Łopuszańską. Oprócz nadzoru nad robotami drogowymi, Inżynier Kontraktu będzie czuwał nad właściwą realizacją:

·        budowy kanalizacji deszczowej i sanitarnej,

·        przebudowy sieci wodociągowych i gazowych,

·        przebudowy przyłączy,

·        przebudowy kolizji energetycznych i teletechnicznych,

·        budowy nowego oświetlenia,

·        budowy ekranów akustycznych.

Powołanie Inżyniera Kontraktu wynika z przepisów regulujących zasady realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych.

Wykaz ofert wraz z cenami znajduje się w załączniku.