Nowe rondo w Alejach Jerozolimskich

Dzisiaj po godzinie 22.00 planowane jest uruchomienie nowego ronda na skrzyżowaniu Alej Jerozolimskich z ulicą Łopuszańską. Rondo jest elementem trzypoziomowego węzła, którego budowa zakończy się jeszcze w tym roku. 

Zmiana organizacji ruchu umożliwi wykonanie dojazdów do budowanych pozostałych elementów węzła - tunelu oraz estakad.  Dojazdy przewidziane są bowiem na terenie po którym dotychczas odbywał się ruch.

Organizację ruchu na nowym rondzie przedstawia załączona grafika.