Umowa na budowę węzła Al. Jerozolimskich z ul. Łopuszańską podpisana

Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych  podpisał z firmą Strabag umowę na budowę węzła Al. Jerozolimskie – Łopuszańska. Kolejne wąskie gardło w Alejach Jerozolimskich zniknie w maju 2011 r., a wraz z budowaną przez GDDKiA trasą Salomea-Wolica inwestycja ta usprawni wyjazd z Warszawy w kierunku Krakowa i Katowic przed Euro 2012.

Koszt inwestycji wyniesie 160 063 458 zł. Miasto stara się o unijne dofinansowanie w wysokości ok. 200 mln zł.

Na trzech poziomach

            Ten węzeł to ostatnie skrzyżowanie w ciągu Alej Jerozolimskich poza centrum Warszawy, które będzie przebudowywane. Bezkolizyjne skrzyżowania są już przy rondzie Zesłańców Syberyjskich, ul. Śmigłowca/Mszczonowskiej oraz przy ul. Popularnej. Przebudowane są także odcinki ulicy pomiędzy nimi, jest nowy wiadukt nad torami kolejowymi. Do skrzyżowania z ul. Łopuszańską Aleje Jerozolimskie są szeroką, wygodną arterią. Wąskim gardłem jest skrzyżowanie, które będzie przebudowane na mocy zawartej dziś umowy.

            Projekt budowlany przewiduje przebudowę istniejącego skrzyżowania Al. Jerozolimskich z ul. Łopuszańską na skrzyżowanie bezkolizyjne. Długość projektowanej trasy wzdłuż Al. Jerozolimskich wynosi 656 m, w tym w wykopie ( w konstrukcji wanny żelbetowej) 226 m.  Dwie jezdnie główne (w ciągu Al. Jerozolimskich) będą miały po trzy pasy ruchu. Na skrzyżowaniu Al. Jerozolimskich, Łopuszańskiej i Kleszczowej w poziomie terenu powstanie rondo umożliwiające włączenie się w arterię, a ponad nim dwie estakady o długości 542 i 509 m. Jedna będzie prowadziła z Łopuszańskiej w lewo w kierunku Al. Jerozolimskich i węzła Trasy Salomea – Wolica, a druga z Al. Jerozolimskich z kierunku zachodniego w prawo w ul. Łopuszańską. Wybudowane zostaną chodniki i ścieżki rowerowe o łącznej długości 3 km, ustawione ekrany akustyczne o wysokości od 4 do 6 m. Na odcinku 356 m przebudowana zostanie też ul. Krańcowa uzyskując miejsca parkingowe i dodatkowe pasy do skrętu w lewo na skrzyżowaniu.

            Strabag był wykonawcą także dwóch poprzednich skrzyżowań. Opierając się na tym doświadczeniu będzie starał się utrzymywać ruch na skrzyżowaniu w sposób najmniej uciążliwy dla kierowców i w każdym momencie realizacji powinny być zachowane istniejące przepustowości dróg. W pierwszym etapie zostaną wykonane wiadukty żelbetowe w poziomie „0” w ciągu ul. Łopuszańskiej, w drugim etapie planuje się wykonać obie jezdnie Al. Jerozolimskich w poziomie „-1”, natomiast w trzecim - estakady w poziomie „+1”.

Trwają już roboty wyprzedzające samą budowę węzła. Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej buduje w tej chwili magistralę ciepłowniczą wzdłuż Alej Jerozolimskich do kierunku Ursusa. Około 100 m rurociągu leży na terenie przyszłej budowy. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji przygotowuje budowę wodociągu wzdłuż ul. Łopuszańskiej – część z niego musi być położona w koordynacji z budową węzła.

Z Warszawy w dwóch kierunkach

            Modernizacja Alej Jerozolimskich postępuje od kilku lat. Wiosną 2008 r. oddano do użytku rondo i estakady przy ul. Popularnej (koszt ok. 64 mln zł), w październiku 2006 r. przy ul. Mszczonowskiej (koszt ok. 46 mln zł). Jeszcze wcześniej przebudowane zostało rondo Zesłańców Syberyjskich, powstał nowy wiadukt nad koleją. Kontrakt na skrzyżowanie z ul. Łopuszańską opiewa na ok. 160 mln, to o 20 mln zł mniej, niż zarezerwowało na ten cel miasto. Modernizację Alej Jerozolimskich współfinansuje Unia Europejska, która zwraca miastu ok. trzech czwartych kosztów. Wniosek o dofinansowanie budowy węzła Łopuszańska został złożony w lutym 2009 r. 

            Przebudowane Aleje Jerozolimskie mają być w przyszłości nową wylotówką z Warszawy w kierunku Krakowa i Katowic. W pobliżu skrzyżowania z Łopuszańską Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w trzecim kwartale tego roku planuje rozpocząć budowę trasy Salomea-Wolica, czyli właśnie nowego wyjazdu z miasta. Ogłoszony został już przetarg na tę budowę. Droga rozpocznie się w węźle Salomea położonym w  Alejach Jerozolimskich ok. 600 m od ul. Łopuszańskiej i dalej pobiegnie w kierunku Wolicy, gdzie podzieli się na dwie trasy – S7 do Krakowa i S8 do Katowic. Ekspresówka ma być gotowa w końcu 2011 r. Pod auspicjami Biura Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym trwają konsultacje z GDDKiA, dzielnicami Ursus i Włochy oraz gminami ościennymi w sprawie poprowadzenia  tras objazdowych na czas przebudowy Alej Jerozolimskich i budowy węzła.

Na zdjęciu: Anna Piotrowska, Dyrektor ZMID oraz Paweł Antonik, Prezes Zarządu firmy STRABAG podczas podpisywania umowy \