Węzeł Łopuszańska - jeszcze dzisiaj otwarcie!

W minioną środę, tj. 28 grudnia Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał pozwolenie na użytkowanie węzła Łopuszańska. Aby skomunikować węzeł z fragmentem Al. Jerozolimskich znajdującym się na terenie budowanego węzła Salomea, GDDKiA wykonała odcinek jezdni, umożliwiający dojazd do węzła Łopuszańska od strony Pruszkowa. Odcinek został dopuszczony do użytkowania dzisiaj przed południem. Tym samym możliwe stało się otwarcie węzła Łopuszańska i jeszcze dzisiaj po godz. 13.00 rozpocznie się wdrażanie nowej organizacji ruchu. Oznacza to, że w godzinach popołudniowych wszystkie trzy poziomy nowego węzła będą dostępne dla kierowców.  

Długość przebudowanego odcinka Alej Jerozolimskich wyniosła 656 m, w tym w wykopie (w konstrukcji wanny żelbetowej) 242 m. Dwie jezdnie główne (w ciągu Alej Jerozolimskich) mają po trzy pasy ruchu. Na skrzyżowaniu Alej Jerozolimskich z ulicą Łopuszańską powstało rondo z sygnalizacją świetlną a nad nim dwie estakady o długości 225 i 206 m. Pierwsza z nich prowadzi z ulicy Łopuszańskiej w lewo w Aleje Jerozolimskie, druga z Alej Jerozolimskich z kierunku Pruszkowa w prawo w ulicę Łopuszańską. W ramach budowy węzła powstały także chodniki i ścieżki rowerowe o łącznej długości 3 km oraz zabezpieczenia akustyczne w postaci ekranów o wysokości od 4 do 6 m.

Na odcinku 356 m przebudowana została też ulica Krańcowa – powstały miejsca parkingowe i dodatkowe pasy do skrętu na skrzyżowaniu. 

Budowę węzła na zlecenie Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych zrealizowała firma STRABAG. Umowa została podpisana w maju 2009 roku na kwotę ok. 160 milionów złotych.

Modernizacja Alej Jerozolimskich – budowa węzła Łopuszańska – Kleszczowa jest współfinansowana przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.