Kolejne oszczędności - tym razem węzeł Al. Jerozolimskich z ul. Łopuszańską

Znamy już ceny za które firmy startujące w przetargu na budowę węzła Al. Jerozolimskich z ul. Łopuszańską chcą zrealizować prace. Swoje oferty złożyło 8 z 10 uprawnionych do tego firm. Najniższą cenę 161.469.798 zł zaproponował Bilifinger- Berger Polska SA, a najwyższą (235.063.605 zł) firma J&P – Avax SA General Constractors.

Kwota, którą przeznaczyliśmy na sfinansowanie budowy wynosiła 179.800.000 zł co oznacza, że najniższa oferta jest o prawie 20 mln. tańsza od zarezerwowanych środków.

Ostatnim etapem przetargu będzie jego rozstrzygnięcie, czyli wybranie najkorzystniejszej oferty. Nastąpi to tak szybko jak komisja przetargowa zweryfikuje poprawność złożonych dzisiaj ofert.

Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą i rozpoczęcie prac budowlanych planujemy w II kwartale bieżącego roku.

Wykaz złożonych ofert znajduje się w załączniku.

 

zestawienie ofert