Bez protestów w przetargu na budowę węzła w Al. Jerozolimskich

Pomimo aż ośmiu ofert, które wpłynęły w przetargu na budowę węzła Al. Jerozolimskich z ul. Łopuszańską, żadna z uczestniczących w postępowaniu firm nie złożyła protestu na rozstrzygnięcie. Oznacza to, że za cenę 160 063 458 zł węzeł wybuduje firma Strabag Sp. z o.o.

Ze względu na współfinansowanie inwestycji ze środków unijnych, postępowanie o udzielenie zamówienia zostanie teraz skontrolowane przez Urząd Zamówień Publicznych. Pozytywny wynik kontroli umożliwi podpisanie umowy z wybranym wykonawcą. Budowa trzypoziomowego węzła powinna rozpocząć się jeszcze w tym kwartale. Potrwa 24 miesiące.