Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chełmżyńskiej nad linią kolejową

Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chełmżyńskiej nad linią kolejową

Inwestycja zlokalizowana jest w dzielnicy Rembertów i polega na likwidacji istniejącego przejazdu kolejowego w ciągu ul. Chełmżyńskiej oraz budowie wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 2 Warszawa Zachodnia - Terespol. Plany sytuacyjne, które były podstawą prac projektowych, powstały w ramach Studium Wykonalności modernizacji i rozbudowy Warszawskiego Węzła Kolejowego. Dla tych rozwiązań PKP PLK SA uzyskały w 2012 r. decyzję środowiskową, którą następnie przepisały w części dotyczącej wiaduktu na m.st. Warszawę.

Wiadukt w ul. Chełmżyńskiej umożliwi przejazd nad ulicami Chłopickiego i Strażacką oraz linią kolejową nr 2: Warszawa Zachodnia-Terespol. Inwestycja podniesie poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym i kolejowym, skróci czas przejazdu przez tory oraz wpłynie na zwiększenie przepustowości linii kolejowej.

Na wiadukcie znajdzie się jedna jezdnia zapewniająca po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Po jej wschodniej stronie powstaną chodnik i ścieżka rowerowa, a od strony zachodniej chodnik. Przy wiadukcie wybudowane będą pochylnie i schody oraz windy dla osób z niepełnosprawnościami. Na dojeździe po stronie północnej pojawi się zatoka autobusowa z przystankiem. Wiadukt będzie częścią nowej drogi, która znajdzie się między skrzyżowaniem ulic Chełmżyńskiej i Stelmachów po południowej stronie linii kolejowej a rondem na skrzyżowaniu z ul. Chełmżyńską po stronie północnej. Droga przebiegnie na zachód od istniejącego przejazdu kolejowego i będzie miała długość ok. 700 m, z czego ok. 140 m to długość wiaduktu. Po wybudowaniu wiaduktu istniejący przejazd w poziomie szyn zostanie zlikwidowany.

Obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa m.st.Warszawy przewiduje środki na inwestycję do roku 2026. Inwestycja ma być realizowana, w tym finansowana, wspólnie przez m.st. Warszawę oraz PKP PLK SA. 

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone

Wizualizacja wiaduktu