Wybudujemy wiadukt nad linią kolejową w Rembertowie

Ogłosiliśmy przetarg na budowę wiaduktu w ciągu ul. Chełmżyńskiej. Firmy zainteresowane składaniem ofert mają na to czas do 20 czerwca. Wiadukt umożliwi przejazd nad ulicami Chłopickiego i Strażacką oraz linią kolejową nr 2: Warszawa Zachodnia-Terespol.

Inwestycja podniesie poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym i kolejowym, skróci czas przejazdu przez tory oraz wpłynie na zwiększenie przepustowości linii kolejowej. Lokalizacja wiaduktu określona została w 2010 r. w Studium Wykonalności modernizacji i rozbudowy Warszawskiego Węzła Kolejowego i pokrywa się z przebiegiem ul. Nowochełmżyńskiej przedstawionym w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy.

Na wiadukcie znajdzie się jedna jezdnia zapewniająca po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Po jej wschodniej stronie powstaną chodnik i ścieżka rowerowa, a od strony zachodniej chodnik. Przy wiadukcie wybudowane będą pochylnie i schody oraz windy dla osób z niepełnosprawnościami. Na dojeździe po stronie północnej pojawi się zatoka autobusowa z przystankiem. Wiadukt będzie częścią nowej drogi, która znajdzie się między skrzyżowaniem ulic Chełmżyńskiej i Stelmachów po południowej stronie linii kolejowej a rondem na skrzyżowaniu z ul. Chełmżyńską po stronie północnej. Droga przebiegnie na zachód od istniejącego przejazdu kolejowego i będzie miała długość ok. 700 m, z czego ok. 140 m to długość wiaduktu. Po jej wybudowaniu istniejący przejazd w poziomie szyn zostanie zlikwidowany.

Inwestycja, którą realizują wspólnie m.st. Warszawa i PKP Polskie Linie Kolejowe SA, ma być zakończona w ciągu 20 miesięcy od podpisania umowy z wybranym w przetargu wykonawcą.