Chełmżyńska, 1 Praskiego Pułku, Marsa - otwarcie ofert na dokumentację projektową

Otworzyliśmy oferty w przetargu na dokumentację projektową bezkolizyjnych skrzyżowań z linią kolejową Warszawa Zachodnia - Terespol w Rembertowie i Wesołej. Łącznie złożono 11 ofert: sześć na projekt wiaduktu w ciągu ul. Chełmżyńskiej (ceny od 691 tys. do 1,5 mln zł), trzy na tunel w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w Wesołej (1,5-1,8 mln zł) i dwie na tunel w ciągu ul. Marsa (1,5-2,9 mln zł).  Termin wykonania poszczególnych projektów i uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, to 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Inwestycje będą współfinansowane przez m.st. Warszawę i PKP PLK.