Jest umowa na budowę wiaduktu w Rembertowie

Podpisana została umowa na budowę wiaduktu w ul. Chełmżyńskiej nad linią kolejową nr 2. Wykonawcą prac jest firma Intop Warszawa. Wiadukt ma być gotowy pod koniec przyszłego roku i będzie częścią nowej drogi, która powstanie między skrzyżowaniem ul. Chełmżyńskiej i Stelmachów po południowej stronie linii kolejowej a rondem na skrzyżowaniu z ul. Chełmżyńską po stronie północnej. Droga przebiegnie na zachód od istniejącego przejazdu kolejowego i będzie miała długość ok. 700 m, z czego ok. 140 m to długość wiaduktu. Koszt budowy wyniesie ok. 68,5 mln zł.

Lokalizacja wiaduktu określona została w 2010 r. w Studium Wykonalności Modernizacji i Rozbudowy Warszawskiego Węzła Kolejowego i pokrywa się z przebiegiem ul. Nowochełmżyńskiej przedstawionym w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy. Na wiadukcie znajdzie się jedna jezdnia zapewniająca po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Po jej wschodniej stronie powstaną chodnik i ścieżka rowerowa, a od strony zachodniej chodnik. Przy wiadukcie wybudowane będą pochylnie i schody oraz windy dla osób z niepełnosprawnościami. Na dojeździe po stronie północnej pojawi się zatoka autobusowa z przystankiem.

Trwają także przygotowania do budowy drugiego bezkolizyjnego przejazdu przez linię kolejową nr 2 na terenie Rembertowa. Podpisana została właśnie umowa między m.st. Warszawą a PKP PLK SA dotycząca wspólnej budowy tunelu w ul. Marsa. Koszty inwestycji będą dzielone równo między dwóch inwestorów. W marcu wydana została decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, trwają ostatnie prace projektowe i w drugiej połowie roku ogłaszany planowane jest ogłoszenie przetargu na budowę tunelu.