Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. zł

Wykonanie robót budowlanych związanych z budową dróg gminnych na odcinku od ul. Marszałkowskiej do ul. E. Plater w Warszawie.

Nr postępowania ZP/1/P/1/21
Tytuł Wykonanie robót budowlanych związanych z budową dróg gminnych na odcinku od ul. Marszałkowskiej do ul. E. Plater w Warszawie – zadanie I w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L.
Wartość (limit)
Termin składania ofert 25-08-2021
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Roboty Budowlane

Czytaj więcej

Postępowanie o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w celu realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa wysoko energooszczędnych przedszkoli publicznych w Warszawie w miejsce obiektów typu Stolbud-Ciechanów".

Nr postępowania RZP-II-WI/21/DZP-1/2020
Tytuł "Budowa wysoko energooszczędnych przedszkoli publicznych w Warszawie w miejsce obiektów typu Stolbud-Ciechanów"
Wartość (limit)
Termin składania ofert 06-11-2020
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Roboty Budowlane

Czytaj więcej