Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. zł

Dostawa dwutłokowego wstrzykiwacza automatycznego do podawania dożylnego środków kontrast.w bad metodą rezonansu magnet. ze wzmocn.kontrast. w ramach zad.inwest. pn.: Budowa Szpitala Południowego.

Nr postępowania RZP-II-WI/33/ZPIK/2022
Tytuł Dostawa dwutłokowego wstrzykiwacza automatycznego do podawania dożylnego środków kontrast.w bad metodą rezonansu magnet. ze wzmocn.kontrast. w ramach zad.inwest. pn.: Budowa Szpitala Południowego.
Wartość (limit)
Termin składania ofert 14-12-2022
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Dostawy

Czytaj więcej