Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. zł

Dostawa i montaż wyposaż. kuchni, zaplecza restaurac. i pom. soc. (...) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap II - część 1”.

Nr postępowania RZP-II-WI/15/ZPIK/2023
Tytuł Dostawa i montaż wyposażenia kuchni, zaplecza restauracyjnego i pomieszczeń socjalnych personelu obsługującego stołówkę w budynku przy ul. Markowskiej 16 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap II - część 1”.
Wartość (limit)
Termin składania ofert 04-07-2023
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Dostawy

Czytaj więcej