Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. zł

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zad. inw. pn. „Rozbudowa bazy dydaktycznej przy ul. Papirusów 1/3 poprzez modernizację Leśniczówki i utworzenie CEE" wraz z instalacjami.

Nr postępowania RZP-II-WI/4/ZPIK/2022
Tytuł Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa bazy dydaktycznej przy ul. Papirusów 1/3 poprzez modernizację Leśniczówki i utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej" wraz z instalacjami.
Wartość (limit)
Termin składania ofert 22-03-2022
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Roboty Budowlane

Czytaj więcej

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego do obsługi obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie m.st. Warszawy”

Nr postępowania RZP-II-WI/1/ZPIK/2022
Tytuł Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego do obsługi obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie m.st. Warszawy”
Wartość (limit)
Termin składania ofert 16-02-2022
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Roboty Budowlane

Czytaj więcej

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego do obsługi obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie m.st. Warszawy".

Nr postępowania RZP-II-WI/7/ZPIK/2021
Tytuł Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego do obsługi obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie m.st. Warszawy".
Wartość (limit)
Termin składania ofert 01-12-2021
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Roboty Budowlane

Czytaj więcej

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo-leśnej przy ul. Rydzowej".

Nr postępowania RZP-II-WI/6/ZPIK/2021
Tytuł Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo-leśnej przy ul. Rydzowej"
Wartość (limit)
Termin składania ofert 15-11-2021
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Roboty Budowlane

Czytaj więcej

Wykonanie robót budowlanych związanych z budową dróg gminnych na odcinku od ul. Marszałkowskiej do ul. E. Plater w Warszawie.

Nr postępowania ZP/1/P/1/21
Tytuł Wykonanie robót budowlanych związanych z budową dróg gminnych na odcinku od ul. Marszałkowskiej do ul. E. Plater w Warszawie – zadanie I w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L.
Wartość (limit)
Termin składania ofert 25-08-2021
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Roboty Budowlane

Czytaj więcej