Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. zł

Opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. rozbudowa ul. Karczunkowskiej.

Nr postępowania RZP-II-WI/ZPIL/2023
Tytuł Opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. rozbudowa ul. Karczunkowskiej na odcinku od ul. Puławskiej do granicy miasta – prace przygotowawcze wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
Wartość (limit)
Termin składania ofert 21-04-2023
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Usługi

Czytaj więcej

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad robotami polegającymi na rozbudowie drogi powiatowej - ul. Lazurowej na odcinku ul. Górczewska – al. Obrońców Grodna (droga ekspresowa S8)

Nr postępowania RZP-II-WI/32/ZPIL/2022
Tytuł Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad robotami polegającymi na rozbudowie drogi powiatowej - ul. Lazurowej na odcinku ul. Górczewska – al. Obrońców Grodna (droga ekspresowa S8) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ul. Lazurowej na odcinku od ul. Górczewskiej do Alei Obrońców Grodna (Trasa S8)”.
Wartość (limit)
Termin składania ofert 27-01-2023
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Usługi

Czytaj więcej

Sprzątanie powierzchni wew., zew. i pielęgnacja zieleni oraz w okresie zimowym odśnieżanie ciągów komunikacyjnych pieszych, parkingu i zjazdu do garażu - nieruchomości przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie

Nr postępowania RZP-II-WB/3/ZPIK/2022
Tytuł Sprzątanie powierzchni wewnętrznych, zewnętrznych i pielęgnacja zieleni oraz w okresie zimowym odśnieżanie ciągów komunikacyjnych pieszych, parkingu i zjazdu do garażu - nieruchomości przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie
Wartość (limit)
Termin składania ofert 17-11-2022
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Usługi

Czytaj więcej

Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowej budowy trasy Mostu Północnego na odcinku od ul. Kasprowicza do drogi ekspresowej S7 („węzeł Janickiego”)

Nr postępowania RZP-II-WI/21/ZPIL/2022
Tytuł Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowej budowy trasy Mostu Północnego na odcinku od ul. Kasprowicza do drogi ekspresowej S7 („węzeł Janickiego”) – bez węzła w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Trasy Mostu Północnego na odcinku od ul. Kasprowicza do drogi ekspresowej S7 (węzeł Janickiego) – prace przygotowawcze.
Wartość (limit)
Termin składania ofert 23-08-2022
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Usługi

Czytaj więcej