Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. zł

Opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do budowy ul. Ciszewskiego na odcinku od ul. Kiedacza do al. Rzeczypospolitej

Nr postępowania RZP-II-WI/18/ZPIL/2023
Tytuł Opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do budowy ul. Ciszewskiego na odcinku od ul. Kiedacza do al. Rzeczypospolitej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej - prace przygotowawcze.
Wartość (limit)
Termin składania ofert 05-10-2023
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Usługi

Czytaj więcej

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad robotami budowlanymi związanymi z: - poprawą układu drogowego w Dzielnicy Białołęka.

Nr postępowania RZP-II-WI/8/ZPIL/2023
Tytuł Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad robotami budowlanymi związanymi z: - poprawą układu drogowego w Dzielnicy Białołęka – rozbudowa drogi powiatowej Kąty Grodziskie na odc. ul. Zdziarska – ul. Berensona w Warszawie (budowa SZRM); - budową kanalizacji ściekowej z uwzględnieniem nowego układu drogowego w ulicy Kąty Grodziskie na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy (budowa MPWiK).
Wartość (limit)
Termin składania ofert 22-05-2023
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Usługi

Czytaj więcej

Opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do rozbudowy drogi powiatowej – ul. Bartyckiej.

Nr postępowania RZP-II-WI/5/ZPIL/2023
Tytuł Opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do rozbudowy drogi powiatowej – ul. Bartyckiej na odcinku ul. Czerniakowska – ul. Gościniec oraz przebudowy ul. Nadrzecznej na odcinku ul. Gościniec ul. Bananowa w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska – Gościniec – część 2 oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej w ul. Bartyckiej i ul. Nadrzecznej na terenie dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wartość (limit)
Termin składania ofert 05-06-2023
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Usługi

Czytaj więcej

Opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. rozbudowa ul. Karczunkowskiej.

Nr postępowania RZP-II-WI/ZPIL/2023
Tytuł Opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. rozbudowa ul. Karczunkowskiej na odcinku od ul. Puławskiej do granicy miasta – prace przygotowawcze wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
Wartość (limit)
Termin składania ofert 21-04-2023
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Usługi

Czytaj więcej