Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. zł

Całodobowa ochrona terenów w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy oraz budynku przy ul. Sokratesa 15 w Warszawie wraz z mieniem ruchomym i terenem przyległym. Ogłoszenie nr 2021/BZP 00276611/01

Nr postępowania RZP-II-WB/2/ZPIK/2021
Tytuł Całodobowa ochrona terenów w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy oraz budynku przy ul. Sokratesa 15 w Warszawie wraz z mieniem ruchomym i terenem przyległym
Wartość (limit)
Termin składania ofert 30-11-2021
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Usługi

Czytaj więcej

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad robotami budowlanymi związanymi z budową dróg gminnych na odcinku od ul. Marszałkowskiej do ul. E. Plater w Warszawie – zadanie I. Ogłoszenie nr 2021/BZP 00263236/01

Nr postępowania RZP-II-WI/5/ZPIL/2021
Tytuł Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad robotami budowlanymi związanymi z budową dróg gminnych na odcinku od ul. Marszałkowskiej do ul. E. Plater w Warszawie – zadanie I w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L
Wartość (limit)
Termin składania ofert 23-11-2021
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Usługi

Czytaj więcej

Sprzątanie powierzchni wewnętrznych, zewnętrznych i pielęgnacja zieleni oraz odśnieżanie ciągów komunikacyjnych pieszych, parkingu i zjazdu do garażu - nieruchomości przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie.

Nr postępowania RZP-II-WB/1/ZPIK/2021
Tytuł Sprzątanie powierzchni wewnętrznych, zewnętrznych i pielęgnacja zieleni oraz w okresie zimowym odśnieżanie ciągów komunikacyjnych pieszych, parkingu i zjazdu do garażu - nieruchomości przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie
Wartość (limit)
Termin składania ofert 08-11-2021
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Usługi

Czytaj więcej