Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. zł

Porządkowanie i ewidencjonowanie dokumentacji niearchiwalnej i materiałów archiwalnych w celu przekazania do archiwum zakładowego Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta.

Nr postępowania RZP/PW/26/2024
Tytuł Porządkowanie i ewidencjonowanie dokumentacji niearchiwalnej i materiałów archiwalnych w celu przekazania do archiwum zakładowego Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta oraz przygotowanie akt kategorii „A” do przekazania do Archiwum Państwowego w Warszawie.
Wartość (limit)
Termin składania ofert 28-06-2024
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Usługi

Czytaj więcej

Opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do rozbudowy drogi powiatowej – ul. Gierdziejewskiego i Posag 7 Panien.

Nr postępowania RZP/PW/25/2024
Tytuł Opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do rozbudowy drogi powiatowej – ul. Gierdziejewskiego i Posag 7 Panien.
Wartość (limit)
Termin składania ofert 12-07-2024
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Usługi

Czytaj więcej

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla budowy budynku ekspozycyjno-hodowlanego dla małp i innych zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym im. Antoniny i Jana Żabińskich.

Nr postępowania RZP/PW/14/2024
Tytuł Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla budowy budynku ekspozycyjno-hodowlanego dla małp i innych zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym im. Antoniny i Jana Żabińskich.
Wartość (limit)
Termin składania ofert 06-06-2024
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Usługi

Czytaj więcej

Opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji układu zasilania średniego (SN) i budowy farmy fotowoltaicznej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym

Nr postępowania RZP/PW/21/2024
Tytuł Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla modernizacji układu zasilania średniego (SN) i budowy farmy fotowoltaicznej z podłączeniem do sieci wewnętrznej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym im. Antoniny i Jana Żabińskich.
Wartość (limit)
Termin składania ofert 20-05-2024
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Usługi

Czytaj więcej

Opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji układu zasilania średniego (SN) i budowy farmy fotowoltaicznej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym

Nr postępowania RZP/PW/8/2024
Tytuł Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla modernizacji układu zasilania średniego (SN) i budowy farmy fotowoltaicznej z podłączeniem do sieci wewnętrznej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym im. Antoniny i Jana Żabińskich.
Wartość (limit)
Termin składania ofert 25-03-2024
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Usługi

Czytaj więcej

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia – Terespol wraz z budową układu drogowego w dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Nr postępowania RZP/PW/9/2024
Tytuł Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia – Terespol wraz z budową układu drogowego w dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
Wartość (limit)
Termin składania ofert 02-04-2024
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Usługi

Czytaj więcej

Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowej budowy obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda „Żaba”.

Nr postępowania RZP/PW/2/2024
Tytuł Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowej budowy obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda „Żaba”, w tym etap II odc. od ul. Radzymińskiej (bez węzła) do Ronda „Żaba” (z węzłem) w ramach zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba" - odc. od ul. Radzymińskiej do Ronda "Żaba"- prace przygotowawcze”.
Wartość (limit)
Termin składania ofert 02-04-2024
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Usługi

Czytaj więcej