Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. zł

Opracowanie dok. proj. i przet. wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zad. inw. pn.: „Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego do obsługi obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie m.st. Warszawy”.

Nr postępowania RZP-II-WI/11/ZPIK/2022
Tytuł Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego do obsługi obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie m.st. Warszawy”.
Wartość (limit)
Termin składania ofert 21-06-2022
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Usługi

Czytaj więcej

Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowej budowy trasy Mostu Północnego na odcinku od ul. Kasprowicza do drogi ekspresowej S7 („węzeł Janickiego”).

Nr postępowania RZP-II-WI/8/ZPIL/2022
Tytuł Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowej budowy trasy Mostu Północnego na odcinku od ul. Kasprowicza do drogi ekspresowej S7 („węzeł Janickiego”) – bez węzła w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Trasy Mostu Północnego na odcinku od ul. Kasprowicza do drogi ekspresowej S7 (węzeł Janickiego) – prace przygotowawcze.
Wartość (limit)
Termin składania ofert 19-05-2022
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Usługi

Czytaj więcej

Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 28/30 – prace przygotowawcze”.

Nr postępowania RZP-II-WI/3/ZPIK/2022
Tytuł Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 28/30 – prace przygotowawcze”.
Wartość (limit)
Termin składania ofert 14-03-2022
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Usługi

Czytaj więcej

Całodobowa ochrona terenów w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy oraz budynku przy ul. Sokratesa 15 w Warszawie wraz z mieniem ruchomym i terenem przyległym. Ogłoszenie nr 2021/BZP 00276611/01

Nr postępowania RZP-II-WB/2/ZPIK/2021
Tytuł Całodobowa ochrona terenów w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy oraz budynku przy ul. Sokratesa 15 w Warszawie wraz z mieniem ruchomym i terenem przyległym
Wartość (limit)
Termin składania ofert 30-11-2021
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Usługi

Czytaj więcej

Sprzątanie powierzchni wewnętrznych, zewnętrznych i pielęgnacja zieleni oraz odśnieżanie ciągów komunikacyjnych pieszych, parkingu i zjazdu do garażu - nieruchomości przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie.

Nr postępowania RZP-II-WB/1/ZPIK/2021
Tytuł Sprzątanie powierzchni wewnętrznych, zewnętrznych i pielęgnacja zieleni oraz w okresie zimowym odśnieżanie ciągów komunikacyjnych pieszych, parkingu i zjazdu do garażu - nieruchomości przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie
Wartość (limit)
Termin składania ofert 08-11-2021
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Usługi

Czytaj więcej