Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. zł

Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 28/30 – prace przygotowawcze”.

Nr postępowania RZP-II-WI/18/ZPIK/2022
Tytuł Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 28/30 – prace przygotowawcze”.
Wartość (limit)
Termin składania ofert 12-09-2022
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Usługi

Czytaj więcej

Dostawa dwutłokowego wstrzykiwacza automat. do podawania dożylnego środków kontrastowych w badaniach metodą rezonansu magnet. ze wzmocnieniem kontrastowym w ramach zad. inw. pn. „Budowa Szpitala Południowego”.

Nr postępowania RZP-II-WI/13/ZPIK/2022
Tytuł Dostawa dwutłokowego wstrzykiwacza automatycznego do podawania dożylnego środków kontrastowych w badaniach metodą rezonansu magnetycznego ze wzmocnieniem kontrastowym w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Szpitala Południowego”.
Wartość (limit)
Termin składania ofert 01-08-2022
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Dostawy

Czytaj więcej

Opracowanie dok. proj. i przet. wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zad. inw. pn.: „Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego do obsługi obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie m.st. Warszawy”.

Nr postępowania RZP-II-WI/11/ZPIK/2022
Tytuł Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego do obsługi obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie m.st. Warszawy”.
Wartość (limit)
Termin składania ofert 21-06-2022
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Usługi

Czytaj więcej

Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowej budowy trasy Mostu Północnego na odcinku od ul. Kasprowicza do drogi ekspresowej S7 („węzeł Janickiego”).

Nr postępowania RZP-II-WI/8/ZPIL/2022
Tytuł Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowej budowy trasy Mostu Północnego na odcinku od ul. Kasprowicza do drogi ekspresowej S7 („węzeł Janickiego”) – bez węzła w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Trasy Mostu Północnego na odcinku od ul. Kasprowicza do drogi ekspresowej S7 (węzeł Janickiego) – prace przygotowawcze.
Wartość (limit)
Termin składania ofert 19-05-2022
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Usługi

Czytaj więcej