Szczegóły

Dostawa i montaż wyposaż. kuchni, zaplecza restaurac. i pom. soc. (...) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap II - część 1”.

Informujemy, że w Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta postępowania o udzielenie zamówień publicznych prowadzone są z wykorzystaniem platformy zakupowej e-Zamawiający, pod linkiem: szrm.ezamawiajacy.pl Platforma zakupowa jest elektronicznym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Zachęcamy wszystkich wykonawców zainteresowanych udziałem w zamówieniach do bezpłatnej rejestracji na platformie zakupowej. Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu przetargowym, mają możliwość pobrania instrukcji korzystania z platformy zakupowej pod adresem: szrm.ezamawiajacy.pl Wykonawca, zainteresowany udziałem w postępowaniu musi posiadać aktywne konto na portalu oneplace.marketplanet.pl Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie szrm.ezamawiajacy.pl lub oneplace.marketplanet.pl W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, w szczególności: z założeniem konta, zalogowaniem się na konto, złożeniem ofert, komunikacją z zamawiającym za pośrednictwem konta, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Marketplanet +48 22 257 22 23 , e-mail: oneplace@marketplanet.pl w godz 9:00-17:00.Nr postępowania RZP-II-WI/15/ZPIK/2023
Tytuł Dostawa i montaż wyposażenia kuchni, zaplecza restauracyjnego i pomieszczeń socjalnych personelu obsługującego stołówkę w budynku przy ul. Markowskiej 16 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap II - część 1”.
Wartość (limit)
Termin składania ofert 04-07-2023
Data ogłoszenia 16-06-2023
Rodzaj Dostawy