Szczegóły

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad robotami budowlanymi związanymi z: - poprawą układu drogowego w Dzielnicy Białołęka.

Informujemy, że w Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta postępowania o udzielenie zamówień publicznych prowadzone są z wykorzystaniem platformy zakupowej e-Zamawiający, pod linkiem: szrm.ezamawiajacy.pl Platforma zakupowa jest elektronicznym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Zachęcamy wszystkich wykonawców zainteresowanych udziałem w zamówieniach do bezpłatnej rejestracji na platformie zakupowej. Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu przetargowym, mają możliwość pobrania instrukcji korzystania z platformy zakupowej pod adresem: szrm.ezamawiajacy.pl Wykonawca, zainteresowany udziałem w postępowaniu musi posiadać aktywne konto na portalu oneplace.marketplanet.pl Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie szrm.ezamawiajacy.pl lub oneplace.marketplanet.pl W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, w szczególności: z założeniem konta, zalogowaniem się na konto, złożeniem ofert, komunikacją z zamawiającym za pośrednictwem konta, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Marketplanet +48 22 257 22 23 , e-mail: oneplace@marketplanet.pl w godz 9:00-17:00.

Nr postępowania RZP-II-WI/8/ZPIL/2023
Tytuł Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad robotami budowlanymi związanymi z: - poprawą układu drogowego w Dzielnicy Białołęka – rozbudowa drogi powiatowej Kąty Grodziskie na odc. ul. Zdziarska – ul. Berensona w Warszawie (budowa SZRM); - budową kanalizacji ściekowej z uwzględnieniem nowego układu drogowego w ulicy Kąty Grodziskie na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy (budowa MPWiK).
Wartość (limit)
Termin składania ofert 22-05-2023
Data ogłoszenia 11-05-2023
Rodzaj Usługi