Szczegóły

Budowa dwupoziomowego skrzyżowania w miejsce likwidowanego przejazdu kolejowego w ciągu linii kolejowej nr 2 wraz z budową układu drogowego - ul. Chełmżyńska

Informujemy, że w Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta postępowania o udzielenie zamówień publicznych prowadzone są z wykorzystaniem platformy zakupowej e-Zamawiający, pod linkiem: szrm.ezamawiajacy.pl Platforma zakupowa jest elektronicznym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Zachęcamy wszystkich wykonawców zainteresowanych udziałem w zamówieniach do bezpłatnej rejestracji na platformie zakupowej. Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu przetargowym, mają możliwość pobrania instrukcji korzystania z platformy zakupowej pod adresem: szrm.ezamawiajacy.pl Wykonawca, zainteresowany udziałem w postępowaniu musi posiadać aktywne konto na portalu oneplace.marketplanet.pl Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie szrm.ezamawiajacy.pl lub oneplace.marketplanet.pl W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, w szczególności: z założeniem konta, zalogowaniem się na konto, złożeniem ofert, komunikacją z zamawiającym za pośrednictwem konta, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Marketplanet +48 22 257 22 23 , e-mail: oneplace@marketplanet.pl w godz 9:00-17:00.

Nr postępowania RZP-II-WI/4/ZPIK/2023
Tytuł Budowa dwupoziomowego skrzyżowania w km 9,420 w miejsce likwidowanego przejazdu kolejowego w ciągu linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia – Terespol wraz z budową układu drogowego w dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chełmżyńskiej w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn”
Wartość (limit)
Termin składania ofert 11-09-2023
Data ogłoszenia 16-05-2023
Rodzaj Roboty Budowlane