Zamówienia publiczne do 130 tys. zł

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa instalacji kanalizacyjnej zewnętrznej w Bursie nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47”

Nr postępowania RZP-I-WI/25/ZPIK/2022
Tytuł Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa instalacji kanalizacyjnej zewnętrznej w Bursie nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47”
Wartość (limit)
Termin składania ofert 07-10-2022
Data ogłoszenia:
Rodzaj:

Czytaj więcej

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa instalacji kanalizacyjnej zewnętrznej w Bursie nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47"

Nr postępowania RZP-I-WI/19/ZPIK/2022
Tytuł Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa instalacji kanalizacyjnej zewnętrznej w Bursie nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47"
Wartość (limit)
Termin składania ofert 23-09-2022
Data ogłoszenia:
Rodzaj:

Czytaj więcej

Świadczenie usługi dzierżawy ciemnych włókien światłowodowych 1J dla budynku SZRM na ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie

Nr postępowania RZP-I-WB/88/EFZ2/2022
Tytuł Świadczenie usługi dzierżawy ciemnych włókien światłowodowych 1J w relacjach: od budynku przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie do budynku Nowogrodzkiej 43 w Warszawie i od budynku przy ul. Senatorskiej 29/31 do budynku przy ul. Młynarskiej 43/45 w Warszawie na potrzeby teletransmisji danych przy wykorzystaniu szkieletu metropolitarnej sieci światłowodowej MAN przez okres 36 miesięcy.
Wartość (limit)
Termin składania ofert 16-09-2022
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Usługi

Czytaj więcej

Zakup i dostawa do siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31 materiałów biurowych oraz oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kalkulatorów w roku 2022.

Nr postępowania RZP-I-WB/69/EFZ1/2022
Tytuł Zakup i dostawa do siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31 materiałów biurowych oraz oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kalkulatorów w roku 2022
Wartość (limit)
Termin składania ofert 21-06-2022
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Dostawy

Czytaj więcej