Zamówienia publiczne do 130 tys. zł

Wykonanie analizy techniczno - ekonomicznej rozbudowy instalacji fotowoltaicznej w modernizowanym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt

Nr postępowania RZP-I-WI/8/ZPIK/2023
Tytuł Wykonanie analizy techniczno - ekonomicznej rozbudowy instalacji fotowoltaicznej w modernizowanym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w ramach zadania pn.”Wykonanie inwentaryzacji układu zasilania obiektów na terenie Schroniska na Paluchu im. Jana Lityńskiego”.
Wartość (limit)
Termin składania ofert 20-04-2023
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Usługi

Czytaj więcej

Zakup aktualizacji programu kosztorysowego Norma Pro na Normę Expert dla 17 stanowisk wraz z rocznymi abonamentami

Nr postępowania RZP-I-WB/138/EFZ1/2022
Tytuł Zakup aktualizacji programu kosztorysowego Norma Pro na Normę Expert dla 17 stanowisk wraz z rocznym abonamentem Buduj z Głową, rocznym dostępem do bazy cenowej INTERCENBUD oraz rocznym modułem zdalnej pracy do programu Norma Expert dla 6 stanowisk.
Wartość (limit)
Termin składania ofert 08-12-2022
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Usługi

Czytaj więcej

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa instalacji kanalizacyjnej zewnętrznej w Bursie nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47”

Nr postępowania RZP-I-WI/25/ZPIK/2022
Tytuł Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa instalacji kanalizacyjnej zewnętrznej w Bursie nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47”
Wartość (limit)
Termin składania ofert 07-10-2022
Data ogłoszenia:
Rodzaj:

Czytaj więcej

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa instalacji kanalizacyjnej zewnętrznej w Bursie nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47"

Nr postępowania RZP-I-WI/19/ZPIK/2022
Tytuł Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa instalacji kanalizacyjnej zewnętrznej w Bursie nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47"
Wartość (limit)
Termin składania ofert 23-09-2022
Data ogłoszenia:
Rodzaj:

Czytaj więcej

Świadczenie usługi dzierżawy ciemnych włókien światłowodowych 1J dla budynku SZRM na ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie

Nr postępowania RZP-I-WB/88/EFZ2/2022
Tytuł Świadczenie usługi dzierżawy ciemnych włókien światłowodowych 1J w relacjach: od budynku przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie do budynku Nowogrodzkiej 43 w Warszawie i od budynku przy ul. Senatorskiej 29/31 do budynku przy ul. Młynarskiej 43/45 w Warszawie na potrzeby teletransmisji danych przy wykorzystaniu szkieletu metropolitarnej sieci światłowodowej MAN przez okres 36 miesięcy.
Wartość (limit)
Termin składania ofert 16-09-2022
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Usługi

Czytaj więcej