Zamówienia publiczne do 130 tys. zł

Dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zad. inwest. pn.: Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego bud. leśniczówki (...) przy ul. Rydzowej" - Meble i wyposażenie typowe

Nr postępowania RZP-I-WI/18/ZPIK/2023
Tytuł Dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn.:"Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo-leśnej przy ul. Rydzowej" - Meble i wyposażenie typowe
Wartość (limit)
Termin składania ofert 26-06-2023
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Dostawy

Czytaj więcej

Zakup i dostawa do siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek oraz oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kalkulatorów w roku 2023

Nr postępowania RZP-I-WB/50/EFZ1/2023
Tytuł Zakup i dostawa do siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31 materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek oraz oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kalkulatorów w roku 2023
Wartość (limit)
Termin składania ofert 25-04-2023
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Dostawy

Czytaj więcej

Zakup i dostawa do siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31 materiałów biurowych oraz oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kalkulatorów w roku 2022.

Nr postępowania RZP-I-WB/69/EFZ1/2022
Tytuł Zakup i dostawa do siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31 materiałów biurowych oraz oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kalkulatorów w roku 2022
Wartość (limit)
Termin składania ofert 21-06-2022
Data ogłoszenia:
Rodzaj:
Dostawy

Czytaj więcej