Szczegóły

Wykonanie układu chłodzącego dla pomieszczeń laboratorium analitycznego i banku krwi w Szpitalu Południowym przy ul. Rtm. Witolda Pileckiego 99 w Warszawie

Nr postępowania RZP-I-WI/32/ZPIK/2023
Tytuł Wykonanie układu chłodzącego dla pomieszczeń laboratorium analitycznego i banku krwi w Szpitalu Południowym przy ul. Rtm. Witolda Pileckiego 99 w Warszawie
Wartość (limit)
Termin składania ofert 25-08-2023
Data ogłoszenia 09-08-2023
Rodzaj Roboty Budowlane