Szczegóły

Dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zad. inwest. pn.: Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego bud. leśniczówki (...) przy ul. Rydzowej" - Meble i wyposażenie typowe

Nr postępowania RZP-I-WI/18/ZPIK/2023
Tytuł Dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn.:"Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo-leśnej przy ul. Rydzowej" - Meble i wyposażenie typowe
Wartość (limit)
Termin składania ofert 26-06-2023
Data ogłoszenia 16-06-2023
Rodzaj Dostawy