Szczegóły

Rozbiórka fundamentów stacji zgazowania tlenu medycznego wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego w Szpitalu Południowym w Warszawie

Nr postępowania RZP-I-WI/17/ZPIK/2023
Tytuł Rozbiórka fundamentów stacji zgazowania tlenu medycznego wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego w ramach likwidacji szpitala tymczasowego zorganizowanego w Szpitalu Południowym w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Szpitala Południowego”.
Wartość (limit)
Termin składania ofert 16-05-2023
Data ogłoszenia 10-05-2023
Rodzaj Roboty Budowlane