Szczegóły

Zakup i dostawa do siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek oraz oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kalkulatorów w roku 2023

Nr postępowania RZP-I-WB/50/EFZ1/2023
Tytuł Zakup i dostawa do siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31 materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek oraz oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kalkulatorów w roku 2023
Wartość (limit)
Termin składania ofert 25-04-2023
Data ogłoszenia 17-04-2023
Rodzaj Dostawy