Szczegóły

Wykonanie dokumentacji projektowej remontu dachu budynku Teatru Powszechnego w Warszawie (...)oraz pełnienie nadzoru (...)

Nr postępowania RZP-I-WI/29/ZPIK/2023
Tytuł Wykonanie dokumentacji projektowej remontu dachu budynku Teatru Powszechnego w Warszawie przy ul. Zamoyskiego 20 oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury Teatru Powszechnego”.
Wartość (limit)
Termin składania ofert 20-07-2023
Data ogłoszenia 11-07-2023
Rodzaj Usługi