Lista projektów współfinansowanych w ramach programu RPO WM:

 

 

Projekt "Budowa ul. Nowolazurowej na odcinku od Al. Jerozolimskich do Trasy AK - Zadanie A od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego" dofinansowany z RPO WM 2007-2013

W dniu 19 listopada 2010 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Beneficjentem - Miastem Stołecznym Warszawa została podpisana umowa o dofinansowanie nr UDA-RPMA.03.01.00-14-005/10-00 dla projektu "Budowa ul. Nowolazurowej na odcinku od Al. Jerozolimskich do Trasy AK - zadanie A od Al....

Czytaj więcej

Budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską

W dniu 2 września 2009r. została podpisana umowa  o dofinansowanie nr UDA-RPMA.03.01.00-14-002/09-00 dla projektu "Budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską" pomiędzy Województwem Mazowieckim a Beneficjentem, Miastem Stołecznym Warszawa. W/w umowa została zmieniona: Aneksem nr...

Czytaj więcej