Lista projektów współfinansowanych w ramach programu RPO WM:

 

 

Kolejna inwestycja dofinasowana w ramach RPO WM 2007-2013 dla projektu " Przebudowa ul. Modlińskiej na odc. od mostu Grota Roweckiego do mostu nad Kanałem Żerańskim"

W dniu 23.11.2010 r. została podpisana umowa o dofinansowanie nr UDA-RPMA.03.01.00-14-004/10-00 pomiędzy Województwem Mazowieckim a Beneficjentem - Miastem Stołecznym Warszawa dla projektu "Przebudowa ul. Modlińskiej na odc. od mostu nad Kanałem Zerańskim" w ramach priorytetu III - Regionalny system...

Czytaj więcej

Projekt "Budowa ul. Nowolazurowej na odcinku od Al. Jerozolimskich do Trasy AK - Zadanie A od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego" dofinansowany z RPO WM 2007-2013

W dniu 19 listopada 2010 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Beneficjentem - Miastem Stołecznym Warszawa została podpisana umowa o dofinansowanie nr UDA-RPMA.03.01.00-14-005/10-00 dla projektu "Budowa ul. Nowolazurowej na odcinku od Al. Jerozolimskich do Trasy AK - zadanie A od Al....

Czytaj więcej