Umowa o dofinansowanie projektu - Budowa Al. Wilanowskiej na odc. ul. Sobieskiego - ul. Dolina Służewiecka

W dniu 19 lutego 2010 roku prezydent m.st Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz oraz wicemarszałek Ludwik Rakowski podpisali umowę nr UDA-RPMA.03.01.00-14-489/08-00 o dofinansowanie z funduszy unijnych dla projektu - Budowa Al. Wilanowskiej na odc. od ul. Sobieskiego - ul. Dolina Służewiecka.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (Priorytet III Regionalny system transportowy; Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa).

Wartość całkowita projektu po zrealizowaniu inwestycji: 62 543 852,65 PLN.

Wartość dofinansowania z EFRR: 44 114 738,47 PLN