Zmiany w Indykatywnym wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO WM 2007-2013

Uchwałą (Nr 2475/281/09) z dnia  22 września 2009r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o wprowadzeniu na listę projektów kluczowych     16 nowych inwestycji. Unijne dofinansowanie otrzymają m.in. 3 projekty, które realizuje Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych  są to:

  • Przebudowa ul. Modlińskiej na odc. od Mostu Grota-Roweckiego do mostu nad Kanałem Żerańskim  - dofinansowanie z EFRR 96 000,000 PLN
  • Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Trasy AK do Al. Jerozolimskich – etap I od Al. Jerozolimskich do ul. Posagu 7 Panien – dofinansowanie z EFRR 125 350 000 PLN
  • Modernizacja wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Powązkowskiej – dofinansowanie z EFRR 26 000 000 PLN