Modernizacja wiaduktu nad torami PKP w ciagu ul.Powązkowskiej dofinansowana z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

W dniu 27 sierpnia 2010 r. została podpisana umowa o dofinansowanie nr UDA-RPMA.03.01.00-14-002/10-00 pomiędzy Województwem Mazowieckim a Beneficjentem, Miastem Stołecznym Warszawa dla projektu "Modernizacja wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Powązkowskiej".

Do umowy o dofinansowanie podpisano następujące aneksy:

  • Aneks nr UDA-RPMA.03.01.00-14-002/10-01 z dnia 30.09.2010r.
  • Aneks nr UDA-RPMA.03.01.00-14-002/10-02 z dnia 31.01.2011r
  • Aneks nr UDA-RPMA.03.01.00-14-002/10-03 z dnia 31.03.2011r.
  • Aneks nr UDA-RPMA.03.01.00-14-002/10-04 z dnia 26.05.2015r.

Całkowita wartość projektu po zrealizowaniu inwestycji wynosi: 34 218 352,57 PLN

Wartość dofinansowania z EFRR wynosi: 24 137 917,34 PLN

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2007-2013, Priorytet III - Regionalny System Transportowy, Działanie 3.1 - Infrastruktura drogowa