Podpisanie trzech preumów dotyczących wsparcia z Unii Europejskiej na modernizację stołecznych ulic

16 lutego 2010 roku o godzinie 14:00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego przy ul. Jagiellońskiej 26, przedstawiciele władz Mazowsza oraz władze Warszawy podpiszą trzy preumowy dotyczące projektów drogowych w Warszawie.Projekty te będą dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Preumowy zostaną podpisane dla następujących inwestycji:

 - Przebudowa ul. Modlińskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego do mostu nad Kanałem Żerańskim - 125 439 260 PLN;dofinansowanie z EFRR- 96 000,00 PLN

- Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Trasy AK do Al. Jerozolimskich - zadanie a od Al. Jerozolimskich do ul. Ks. Juliana Chrościckiego - 187 000 000 PLN; dofinansowanie z EFRR - 125 350 000 PLN

- Modernizacja wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Powązkowskiej -32 293 007 PLN; dofinansowanie z EFRR - 26 000 000 PLN