Podpisanie umów o dofinansowanie w ramach programu RPO WM 2007-2013

W dniu 2 września 2009r. zostały podpisane dwie umowy o dofinansowanie dla projektów - "Przebudowa ul. Poleczki na odcinku od ul. Puławskiej do ul.Osmańskiej", "Budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską", realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 pomiędzy Wojewódźtwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Wojewódźtwa Mazowieckiego a Beneficjentem - Miastem Stołecznym Warszawa